so dag 26 okt 2022
26 oktober 2022

Så firade vi Skyddsombudens dag 2022! 

Så firade vi Skyddsombudens dag 2022! 

Med "Skyddsombudens dag" vill vi synliggöra skyddsombudens viktiga uppdrag och tacka för deras kompetens och viktiga engagemang för allas vår arbetsmiljö! En fullspäckad dag där bl a de erfarna skyddsombuden gav sina bästa tips till nya "kollegor" på väg in i sin nya roll.

"Arbetet som aldrig tar slut"
Skyddsombudens arbete pågår ständigt på alla arbetsplatser. Även om arbetsmiljöansvaret ligger hos närmsta chef är det många gånger som skyddsorganisationen uppmärksammar, lyfter och driver på för att förebygga och eliminera risker. Detta inte minst genom att skapa en översiktlig riskbild av de gemensamma riskerna som drabbar många – en bild som t ex enskilda gruppchefer kanske inte får. Detta görs genom att varje dag läsa och analyser anmälningarna i Lisa-systemet (polisens rapporteringssystem för tillbud och skador). Genom åren har detta arbete lett till bättre skyddsutrustning som t ex hörselskydd, laserglasögon, hjälmar, radiokommunikation... Det är lätt att glömma sin historia... för inte så många år sedan betalade poliser för sin skyddsväst ur egen plånbok.

Fyra tips till nya i rollen som skyddsombud
Några mer erfarna skyddsombud sina bästa tips till sina nya "kollegor":

  1. Ge dig tid att växa in i rollen
  2. Ta inte på dig uppdrag du inte känner dig mogen för
  3. Utveckla ditt kontaktnät - som kan vara ditt bollplank och ditt stöd
  4. Väx i uppdraget: anmäl dig till olika utbildningar (grund- och fortsättning)

Några av dagens programpunkter:

  • Skyddsombudets uppdrag/lagarRobert Brindeby, huvudskyddsombud (HSO) i polisområde Syd
  • Om vikten av att rapportera i Lisa-systemet (polisens rapporteringssystem för tillbud och arbetsskador) och skyddsombudens roll – Susanne Liwång, HSO i polisområde City
  • Sila snacket – ett exempel från byggbranschen för att lyfta och identifiera diskrimineringsfrågor i vardagen– Thomas Mattisson, bitr HSO polisområde Syd
  • Skyddsombudens roll i dag och i morgon - Roger Östergren, regional samordnare HSO PF Stockholm.
Bild
so dag 2022 roger azra susanne
Roger Östergren regional samordnande HSO (Polisförbundet) var nöjd med diskussionerna och engagemanget under "Skyddsombudens dag 2022", här tillsammans med Azra Nikocevic, regionalt samordnande HSO (ST) och Susanne Liwång, HSO polisområde City. 

Azra Nikocevic, regionalt huvudskyddsombud ST/Polis: 
-  Även med små små steg kommer man långt. Lisa-systemet är ett viktigt verktyg. Det är också viktigt med en god kommunikation och dialog där man verkar.

Från grupparbete "topp 3" lyftes t ex 
- Vikten av att undersöka orsakerna och komma fram till motåtgärder till hög personalrörlighet (särskilt på specifika arbetsplatser ex genom OSA och  avslutnings-samtal)
- Behov av utbildning
- Brist på administrativt stöd – ex när olika ”specialist” ärenden ex grova brott skjuts över till lokalpolisområdenas  utredningsenheter 
- Gruppchefens roll, närvaro och uppdrag i vardagen
- Effekterna av beslut som tas långt ifrån verksamheten (där besluten ska genomföras)
- m.m

Har du inte tackat ditt skyddsombud idag – gör det så snart som möjligt! 

Årets Skyddsombudens dag i sal 200 kvarteret Kronoberg i Stockholm, arrangerades av Roger Östergren, regional t samordnande HSO, Polisförbundet, tillsammans med Maria Jensen och Marie Fogman Göthberg, båda regionala HSO Polisförbundet Stockholm.