En dryg vecka har nu gått sedan de våldsamma upploppen under påskhelgen i Linköping, Norrköping, Örebro, Stockholm, Malmö och Landskrona. Många poliser har blivit fysiskt skadade och även den enorma stress som många har upplevt kommer att få följder framöver. För närvarande har det rapporterats in över hundra skadeanmälningar. Vi befarar att den siffran med stor säkerhet kommer att stiga eftersom vi vet att långt ifrån alla skador som skedde har anmälts.

Skadade poliser

Frakturer i händer, hjärnskakningar, sår och bullerskador. Det är några av alla skador som hittills har rapporterats in.

− De senaste dagarnas händelser har lämnat djupa spår hos poliserna som sträcker sig långt utanför de bilder som vi bevittnat på bilar som brinner och kastade gatstenar, säger Thomas Stjernfeldt, 1:e vice ordförande i Polisförbundet. Han tillägger:

− Att jobba under dessa förhållanden innebär en extrem psykisk stress där man till och med hamnar i lägen där man fruktar för sitt och kollegornas liv.

Att alla skador och tillbud rapporteras är av största vikt - både för att enskilda poliser ska få information om skadereglering och för att dessa erfarenheter ska användas i det förebyggande arbetet. Våra medlemmar måste få en arbetsmiljö som är så säker som det är möjligt. Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, berättar hur man ska gå till väga när man vill anmäla en skada eller tillbud.

Händelserna måste utredas

Under torsdagen träffade företrädare för Polisförbundet rikspolischef Anders Thornberg. I det mötet krävde vi att en oberoende utredning ska göras av händelserna. Vi vill bland annat att det undersöks vilka underrättelser som fanns inför insatsen, vilka överväganden som gjordes och vilka beslut som togs – både inför och under händelserna. Vi vill också att polisens utrustning och tillgång på verktyg för sådana här händelser ses över.

Polismyndigheten delar i mångt och mycket bilden av det som inträffat men också våra frågeställningar. Därför har man också gått oss till mötes och tillsätter en oberoende granskning av händelserna. 

− Det som skedde i helgen får inte ske igen – våra medlemmar och kollegor ska inte hamna i en sådan här situation där många skadas och man heller inte lyckas skapa ordning och skydda allmänheten, säger Thomas Stjernfeldt. Genom en oberoende utredning får vi reda på vad som inträffat och vi i facket vill vara med och sätta ramarna för utredningen.

Ovan är information från Polisförbundet

Blåljus gläds åt att facket och arbetsgivaren gör sitt yttersta för att förebygga en upprepning av det inträffade. Vi förutsätter att allt från nya metoder, bättre numerär  till mer ändamålsenlig utrustning kommer att diskuteras i utredningen. Det är sannolikt bättre att professionen tar tag i detta än att politiken gör det. Om det visar sig i utredningen att lagändringar behövs, får det i så fall föras fram den vägen.