Irma ledarskapsinstitutet irma35
22 maj 2022

Sök högre ledarskapsutbildning

Sök högre ledarskapsutbildning senast 26/5

Fram till den 26 maj tar Polisförbundet emot ansökningar till årets IRMA-35 -  ett förberedande mentorsprogram för högre ledarskap inom antingen Polisen eller Polisförbundet.  

Behörig sökande är: polis, kvinna som under minst två år innehaft fackligt förtroendeuppdrag  (och genomgått Polisförbundets fackliga basutbildning).

Satsningen syftar till att stärka jämställdheten genom att fler kvinnor ges möjlighet att vara chef inom Polisen och ha ledande uppdrag i Polisförbundet.

Irma 35 genomförs av Ledarinstitutet. På hemsidan beskrivs utbildningen bl a med:

"Utbildningsprogrammet IRMA ger dig, som är eller vill bli ledare i idéburna organisationer, ordentliga verktyg. Du får kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen i din organisation och på ett personligt plan. Vi hjälper dig att se inåt för att förstå och förändra och ta steg framåt. Och vi matchar dig med en mentor som lotsar dig. IRMA gör dig sällskap på resan mot ditt nya, starkare ledar-jag. Vi vet att vårt program är bra, vi har vässat det i snart 30 år. Nu startar 35:e omgången!"

Skicka din ansökan till polisforbundet@polisforbundet.se (alternativt via förbundsregionen) senast den 26 maj. I ansökan beskriver du dig själv och motiverar varför du ska delta. 

OBS! Du ska INTE anmäla DIG på IRMAs hemsida.

I juni månad meddelar förbundsstyrelsen vilka två (2 st) som blivit uttagna till programmet.
Dessa intervjuas därefter av Ledarinstitutet för att på bästa sätt matchas med en mentor.

Läs mer om IRMA-35 - länk https://www.ledarinstitutet.se/utbildning/3422-irma-35-ledarskaps-och-mentorsprogram-for-kvinnor/