polis lagens langa arm
12 juni 2022

Sökes: Fler med ”polismans befogenhet”

Sökes: Fler med ”polismans befogenhet”

Polismyndigheten satsar både brett som stort för att få fler anställda med ”polismans befogenheter”. Målet är 26 000 poliser - dvs 4 000 fler än idag. Men är det möjligt? Det tog sex år att bli 1 800 fler, och nu - på en tredjedel av tiden - ska antalet mer än fördubblas! Så vad behövs mer än ”kampanjer” och ”specialspår” för att fler ska se polisyrket som ett FRAMTIDSYRKE?

Polismyndighetens mål är att 2024/2025 vara drygt 26 000 poliser dvs 4 000 fler än idag. Möjligt? Matematiskt: ”Nej”.

Källa myndighetens Personalstatistik maj 2022. (Obs – långt fler poliser har förstås anställts. Nedan redovisad statistik inkluderar andra avgångar t ex pension eller poliser som slutat av andra orsaker).

Region Stockholm (perioden dec 2015 – maj 2022):
Minus 171 poliser
Polistillväxt per region procentuellt: Stockholm -4, övriga +10)
Sedan årets början (2022), och efter många års tung arbetsbelastning, förstärks stockholmsregionen i sitt uppdrag med 100-tals tillkommenderade poliser från andra regioner (så kallad NFO, nationell förstärkningsorganisation).

Fler vägar till polisyrket – utbildning startar januari 2023
Polismyndigheten satsar brett för att attrahera fler till polisyrket genom t ex; kampanjer, reklam, mentorer, studiestöd, träffar/möten, inbjudna målgrupper m.m. Andra ”attrahera-spår” är att erbjuda civila polisutbildning med lön t ex:

VPU: erbjudande till redan anställda (verksamhetsinriktad polisutbildning) och
FPU: erbjudande om anställning till civila med efterfrågad kompetens (s k funktionsinriktad polisutbildning). Utbildningsstart jan 2023.

Blåljus välkomnar fler poliser. Vi har ett stort och viktigt gemensamt uppdrag att utföra.Men ser flera olika - och självklara - uppseglande konflikter de närmaste åren...

  1. de som blir ”polis med studielån” eller "med lön" dvs via myndighetens tillfälliga satsningar
    Vad innebär det att poliser anställs med olika nivåer av ingångslöner för polisers olika framtida karriär- och lönemöjligheter om 5 år, 10 år, 20 år...
  2. Under det glada 80-talet - anställdes 1000-tals - dagens blivande pensionärer
    Under det ”glada 80-talet” producerade polisutbildningen 1 000-tals nya poliser per år. Poliser som inom kort uppnår "pension". Möjligen löser de nu beslutade höjda pensionsåldrarna en del av myndighetens problematik…- i alla fall för de som orkar jobba vidare.

Blåljus hyser dock stor tilltro till den (nya) arbetsgrupp (som Polisförbundet initierat) där Polismyndigheten och Polisförbundet diskuterar frågor om: hur olika satsningar leder till ”fler poliser” och "att fler poliser stannar i yrket".