polis emblem
1 november 2022

Stort intresse för polisyrket – men lön och arbetsvillkor avskräcker

Stort intresse för polisyrket – men lön och arbetsvillkor avskräcker

Var tredje ung vuxen har någon gång i vuxen ålder övervägt att bli polis. Men för att fler ska ta steget måste lön, villkor och utvecklingsvägar förbättras. Det visar en undersökning bland unga vuxna som Novus genomfört på uppdrag av Polisförbundet och som nu presenteras i Dagens Nyheter.

Pressmeddelande Polisförbundet

Trots trög polistillväxt och tomma utbildningsplatser på polisutbildningen finns ett stort intresse för polisyrket bland unga vuxna.

För att fler ska ta steget måste dock förutsättningarna förbättras. Förutom riskerna med polisyrket får lön, arbetstider och arbetsvillkor många att tveka att ta steget fullt ut.

Det som lockar med polisyrket är själva uppdraget: att skydda, hjälpa och ställa till rätta, att det är stimulerande arbetsuppgifter och spänningen som finns i yrket. Var fjärde attraheras också av bredden i arbetsuppgifterna.

Undersökningen visar också att det som är viktigt när unga väljer yrke är utvecklingsmöjligheter. Hela 9 av 10 unga vuxna har uppgett detta. Lika många uppger att det är viktigt att yrket är utvecklande. Bristande utvecklingsmöjligheter är dock något som tidigare fått kritik av Polisförbundets medlemmar. I en medlemsundersökning som genomfördes i våras ansåg 57 procent att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem inom Polismyndigheten.

Bild
Katharina von Sydow Foto Stefan Tell, PF


−Det är glädjande att så många unga har övervägt polisyrket. Det skulle kunna vara ett drömyrke för många fler om lön och arbetsvillkor förbättrades. Dessutom måste arbetsgivaren bli bättre på att ta vara på den polisiära kompetensens, erkänna polisers unika roll i det brottsbekämpande uppdraget och se till att det finns goda möjligheter att utvecklas i yrket, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.