Strategigrupp lönesatsning extrapengar 2022
30 april 2022

Strategi för fortsatta polislönesatsningar

Strategi för fortsatta polislönesatsningar

Riksdagens satsning för höjda polislöner fortsätter. Det är ingen hemlighet att myndighetens hantering av tidigare satsningar skapat en del "skav", inte minst i Stockholm där poliserna för "uppdraget" fortfarande är för 100-tals för få. Nu har en särskild arbetsgrupp med representanter från Polismyndigheten och Polisförbundet tillsatts. Uppdraget är att gemensamt enas om "Hur dessa satsningar bäst kan fördelas".

Arbetsgruppens syfte och mål:
att genom tidig dialog och erfarenhetsutbyte, sätta mål och ramar inför de kommande (traditionella) förhandlingarna.

Arbetsgruppens slutsatser och mål ska presenteras under maj 2022.

I den strategiska arbetsgruppen ingår:
Från Polisförbundet (fr v):
Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande 
Sophia Willander
Anna Ramsten 

Från Polismyndigheten (fr vänster):
Ulf Johansson, regionpolischef Mitt
Mats Löfving, regionpolischef Stockholm
Henrik Dider, HR-chef 

Blåljus gissar/hoppas att slutprodukten innehåller såväl "behålla-perspektivet", "attrahera-perspektivet" och polisen som "framtidsyrke" - ett yrke att stanna och utvecklas i.