pass nationellt id identitetskort
10 maj 2022

Tillfälligt sänkt avgift för nationella id-kort

Tillfälligt sänkt avgift för nationella id-kort

Från och med idag, den 10 maj 2022, sänks avgiften för nationella id-kort tillfälligt. Åtgärden görs med syfte att minska trycket på pass och öppna upp möjlighet för fler att med ett nationellt identitetskort kunna resa inom EU och Schengen i sommar.

Bakgrund: I pan­demins spår råder stör­ningar i material- och leverantörs­kedjorna, vilket gjort det svårare att leverera den mängd pass­böcker som Polismyndigheten och svenska med­borgarna efter­frågar.

Leveranstiden avseende natio­nella identitets­kort är betydligt kortare (än passhandlingarna): dvs cirka en vecka. Det finns heller inga problem med produktions- eller leverans­förmåga.

Regeringsbeslut
För att medborgare ska få en giltig resehandling inom rimlig tid har regeringen därför beslutat (gäller f o m 10 maj) att tillfälligt sänka ansök­nings­avgiften för de natio­nella identitets­korten till 100 kronor.
Beslutet kommer efter Polismyndighetens hem­ställan (önskemål). 
Observera att den tillfälligt sänkta ansök­nings­avgiften för natio­nella identitets­kort enbart gäller om sökanden inte vid samma ansök­nings­tillfälle ansöker om pass. Annars uppgår avgiften fortsatt till 400 kronor.

- Polis­myndig­heten gör allt de kan för att lösa passitua­tionen. Med ett natio­nellt id-kort kan man resa fritt inom EU och Schengen. Det är också dit de allra flesta reser under sommar­månaderna, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i regeringens pressmeddelande.

Blåljus: Möjligen kan de som redan har en tidsbokning, och som avser semestra inom EU- och Schengen-området  i sommar 2022 påskynda processen genom att ändra sin ansökan från "pass" till "nationellt id-kort". För polisens tidsbokningssystem är fortfarande tungt belastat (trots pågående stora extra-insatser och flexibla resursförändringar/av vart poliser ska användas). Att få till en tid före midsommar förefaller intill omöjligt... i alla fall i när Blåljus försökte: Södermanland (tidigast i nov) och Stockholm city (tidigast 21 december). 
På polisens hemsida framgår dock att "extra-tider" kan komma att tillföras - allt beroende på tillgången (utbildningen) av behöriga handläggare. 

Till polisens hemsida

Källa: regeringen.se