11 februari 2022

YB- Södermalm om vikten av att poliser kan sin historia

YB- Södermalm om vikten av att poliser kan sin historia

Viktor Adolphson, känd som YB- Södermalm, Twitterprofil, trygghetspolis på Söder, skribent mm, har noterat att Polismyndigheten i all tysthet valt att ta bort kravet på betyg i historia för antagning till polisutbildningen. HR-avdelningen på Polismyndigheten menar att det inte handlar om sänkta krav utan om en anpassning till hur samhället ser ut just nu.

I en insändare till Polistidningen, skriver YB, om varför han uppfattar det som ett dåligt beslut.

"Först och främst är jag generellt sett helt emot att vi ska sänka kraven för att bli polis. I den skriande polisbristens tidevarv, med tomma platser på polisutbildningarna, så förstår jag att det är frestande. Men de teoretiska kunskapskraven i dag är basala och elementära, ingalunda en för hög tröskel för en lämplig, blivande polis att ta sig över. Tvärtom är detta grundläggande kunskaper vi bör kunna fodra av en ny kollega.

I stället bör vi göra polisyrket mer attraktivt så att vi lockar fler kvalificerade personer att söka sig till yrket, vilket ger ett större underlag av sökande att välja ur. Det görs med högre lön, rejält högre och över hela kåren, inte bara till vissa av oss."

I insändaren utvecklar YB andra sätt att få fler godkända till polisutbildningen, exempelvis med mer träffsäkra sållningsmetoder. Och ger exempel på situationer när goda historiska kunskaper kan hjälpa poliserna att förstå sin samtid bättre.

YB avslutar sin insändare med en slutsats, som man nästan kunde sy upp med korsstygn och sätta upp på valfri polisstation eller HR-kontor:

Kan vi inte vår historia, kan vi heller inte förstå den. Förstår vi inte vår historia, kan vi heller inte dra lärdom av den. 

Vi ska inte ta bort krav på att kunna vår historia. Vi ska kräva av oss själva att förstå och lära oss av den. För ett säkrare samhälle och en tryggare värld.

 Amen.

Det är inte utan att Viktors tänkvärda text får oss att tänka på Blåljus förste skriftställare och redaktör, Claes Cassel, vars historiska intresse ofta ställde dagens vedermödor i nytt förklarat ljus. Hans berättelse om Polisernas och Polisfackets historia i Stockholm är ett gott exempel.