polis bostad hyra stockholms handelskammare

1 200 poliser saknas enligt nationella mål

1 200 poliser saknas enligt nationella mål

Att poliser från hela landet idag måste "stötta" Stockholm är en följd av den skeva tillväxten/fördelningen av poliser under flera år. Brå konstaterar att ”tillväxten” av poliser i Stockholm är +1 procent, att jämföra med tillväxten i övriga polisregioner: +12 till +20 procent. Nu genomförs en nationell kampanj för att få fler att söka yrket – och för att fler ska välja att jobba & stanna kvar som polis i Stockholm. Samtidigt ser jurister nu över vad som kan göras för att underlätta bostadssituationen för nya poliser i Stockholm.

Faktorer som påverkar polisbristen i Stockholm enligt Brå är flera, bland annat (som blåljus rapporterat om under flera år):

  • att poliserna i Stockholm i högre grad sökt sig till andra regioner eller nationella avdelningar
    (högre personalrörlighet)
  • högre levnadskostnader
  • besvärligare bostadssituation
    .. jämfört med övriga platser i landet

Brå-rapporten konstaterar dessutom att "Polisen har växt mer centralt än lokalt"

Mona Backhans, projektledare på Brå, kommenterar Polismyndighetens "balansering av nationella polisresurser" till SVT:

– Polisregion Stockholm är såpass underbemannade att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för polisens brottsbekämpande förmåga totalt sett. Här behöver Polismyndigheten ta till kraftfulla åtgärder, för det är inte hållbart i längden att andra polisregioner ska bistå med personal för att hantera situationen i Stockholm, säger Mona Backhans.

Rekryteringskampanj & nya lösningar
Det pågår nu en nationell kampanj för att få fler att söka till polisyrket – och att vilja vara verksam som polis i Stockholm. SVT var med då några områdespoliser från Botkyrka mötte elever på Tumba gymnasium. 

Tre elevers röster vid polisens rekryteringsinsats på Tumba gymnasium i SVTs inslag

Att jobba med brott har jag funderat på jättelänge”. ”Alla säger att de inte vill bli polis bara för att det finns så många risker. Då kommer vi inte ha några poliser. Då får man ta risken. Det är inte så att man blir skjuten varje dag.

Elev på Tumba gymnasium

De är modiga som är poliser”, säger en annan. ”Att dom ställer upp tycker jag är bra. Men jag skulle inte vilja ta den rollen.

Elev på Tumba gymnasium

Man riskerar att bli skadad eller dö. De som har riskfyllda jobb borde få mer i lön

Elev på Tumba gymnasium

Insatser som ska lösa polisbristen i Stockholm
Annika Ingvarsson, tillväxtsamordnare i Stockholmsregionen, är hoppfull om att de insatser som just nu görs för att locka fler till polisyrket och att vilja bli polis i Stockholm, men betonar samtidigt att uppdraget är en ”utmaning” och det ”kommer att ta tid, 1-3 år” innan man ser effekterna av det arbete som görs idag.

Nya lösningar ses över - ex bostadsfrågan
Angående Stockholms särskilda utmaningar säger Annika Ingvarsson till SVT att ”myndighetens jurister just nu ser över sätt att underlätta bostadssituationen för nya poliser i regionen”.

RELATERAT
SVTs inslag Polisstudent: ”Jag trodde inte att jag skulle passa som polis”

Blåljuskommentar: Blåljus har under flera år rapporterat om riskerna den skeva tilldelningen som lett till dagens polisbrist i Stockholm; de särskilda utmaningarna i polisuppdraget, boendekostnader, levnadskostnader med mera. Inte minst utmaningen att behålla poliser i konkurrens till bl a nationella avdelningar, privata arbetsgivare som ofta erbjuder högre lön.
Nu förstärks budskapet av evidens dvs Brå, RRV med flera. 
En möjligt uppseglande fråga gäller polisers "nationella ingångslöner" dvs att alla poliser anställs idag med samma ingångslön oavsett vart i landet man ska jobba/verka som polis. En åtgärd (tillfällig) för att bemöta kostnadsläget/löneläget i storstockholm var införandet av det så kallade "huvudstadstillägget". Tillägget innebär en viss löneutjämning för poliser verksamma i Stockholm med lön under 36 000 kronor. Tillägget minskar dock successivt dvs parallellt med att polisens grundlön ökar - för att slutligen helt upphöra. Kontentan av "huvudstadstillägget" är att en polis i Stockholm och en polis verksam i övriga landet efter några år har precis samma lön.