Påsk upplopp ekot sveriges radio sr

54 åtgärder för att hantera upplopp

Polisens 54 åtgärder för att hantera upplopp

Snart ett år efter fjolårets påskupplopp har Aftonbladets/200 sekunder sökt svar på hur redo polisen är inför ett nytt upplopp. Svaret blir en lista av 54 åtgärder, där flera av skyddsorganisationens krav återfinns. Många av dessa "åtgärder" har också tidigare utredningar pekat på.

Under ett fåtal dagar skadades i fjol över 300 poliser i samband med  den dansk-svenske politikern Rasmus Paludans valmöten på olika platser runtom i landet - de så kallade påsk-upploppen som inträffade på olika platser runtom i Sverige: Norrköping, Linköping, Trelleborg, Malmö, Stockholm och . Kravaller som beskrevs som "krigszoner", regn av stenar, brända polisfordon...

Polisförbundet begärde en oberoende utredning och skyddsorganisationen krävde en rad förbättringar (se Polistidningen). Förslag varav många nu återfinns i myndighetens åtgärdslista (se nedan).

Tidigare utredningar sett samma utvecklingsbehov
Också tidigare utredningar, efter större upplopp (Göteborg (2001), Husby (2013), Rinkeby (2017) har synliggjort och föreslagit behov inom ex ledning, kommunikation, utrustning, underrättelse, utbildning... Något också den senaste utredningen konstaterade "Det är slående hur många av dom slutsatser och förslag som redovisas i vår rapport som också förekommit i tidigare utredningar, vissa dessutom återkommande...

- Vi har haft det här förut och ändå hamnar vi i dom här situationerna, säger Patrik Danielsson nationellt huvudskyddsombud. Jag tycker att det är ett ganska dåligt facit. Det kokar ju ner i dom här händelserna där många poliser skadas, säger Patrik Danielsson till 200 sekunder, och fortsätter:

- Påskupploppen innebar fruktansvärda upplevelser för mina kollegor där ute, helt klart. Det var stor ångest och i många fall också dödsångest, många trodde inte att de skulle komma hem efter arbetspasset.

Förslag: Vattenkanoner 
Handlingsplanen, som lämnats till Arbetsmiljöverket, spänner över många områden ex ledning, metoder, styrdokument, utbildning, utrustning. Arbetet med dessa åtgärder ska, enligt Aftonbladets uppgift, vara igång senast per den 30 april 2023. Några exempel:

# 22
Polisen bör som en konsekvens av införandet av SPT-förmåga i alla polisregioner skapa en planering som gör att SPT-utbildad personal i alla regioner varje år får praktisk erfarenhet av att agera i större kommenderingar där SPT används.

#23
Frågan om nyttan av att lägga in komplett SPT-utbildning i den grundläggande polisutbildningen behöver övervägas vidare.

#28
SPT-metoden ska utvecklas för att kunna användas i alla typer av miljöer och med kompletterande utrustning som exempelvis sköld och distansvapen

# 40
Polisen bör införa vattenkanoner, inledningsvis genom att inskaffa några fordon och placera dessa på strategiska platser. Om akustiska våldshjälpmedel går att anskaffa och göra operativt minst lika snabbt kan det vara ett alternativ.

# 53
...kvalité tillsammans med arbetsmiljökrav ska väga tyngre än pris.

Blåljuskommentar: Många punkter hänvisar till "utbildning", men redan idag kan det vara svårt att få tid till kompetensutveckling. Önskvärt är att nyutbildade poliser redan under grundutbildningen ges så mycket behörigheter och kompetenser som möjligt innan det är dags att agera skarpt som polis. Dvs att SPT-kompetens liksom befogenhet att "köra blåljus" (utryckning).- precis som vapenutbildningen -  ingår i polisutbildningen.