Världsfacket ITUC ituc rapport 2023
3 november 2023

Är den svenska modellen hotad?

Är den svenska modellen hotad?

Tesla, Klarna, Spotify är några företag som inte vill ha fackliga kollektivavtal för sina anställda i Sverige. Sedan en vecka tillbaka pågår en strejk vid Teslas serviceverkstäder i Sverige som berör cirka 120 anställda. IF Metall strejken är första gången Tesla utmanas av facket - någonsin…fastän många har försökt. Frågan är principiellt viktig för såväl fackliga i Sverige som för Tesla. Samtidigt pågår något av ett ”fackligt uppvaknande” i USA.

IF Metalls strejk kan komma att utvidgas. Det kan också bli tal om sympatiåtgärder från t ex Transportförbundet som lassar och lossar ankommande Teslabilar vid svenska hamnar. 

Första gången Tesla utmanas av facket
Flera försök gjorts av Teslas drygt 120 000 anställda runtom i världen för att organisera sig och påverka sina arbetsförhållanden. Utan framgång. 
IF Metalls strejk i Sverige är första gången Tesla formellt utsätts för strejkande medarbetare.
Och enligt Ekot finns en global Tesla policy som hindrar de svenska arbetsplatserna att ingå kollektivavtal. Inte minst risken för den spridningseffekt ett ingånget kollektivavtal i Sverige skulle kunna innebära för Teslas övriga arbetsplatser.

Läs också Aftonbladets artikel/av Rasmus Hansson om betalningssätten Klarna: 
”Den nya tidens entreprenörer är här. Och de gillar varken fackföreningar eller kollektivavtal. För några veckor sedan försökte biltillverkaren Tesla kartlägga vilka anställda som var med i facket. Nu har betalningsjätten Klarna gjort samma sak, uppger Unionens medlemstidning Kollega. Ett agerande som kan vara olagligt”.
Länk till Aftonbladets artikel.

Fackligt uppvaknande i USA
Just nu strejkar ca 25 000 vid USA ”Big Three” största biltillverkare, Deras krav är kraftigt höjda löner. För företagens rekordvinster har inte delats med de anställda. Dessutom är en omfattande vårdstrejk under uppsegling som kan omfatta så många som 75 000 sjuksköterskor. Även om långtifrån lika många är fackligt anslutna i USA som i Sverige har amerikanarnas inställning och stöd till de allt oftare strejkerna ökat.

Hör Susanna Gideonsson, ordförande för LO och Benjamin Dousa, vd på den liberala tankesmedjan Timbro, diskuterar den svenska kollektivavtalsmodellen i Studio Ett med anledning av IF Metalls pågående strejk vid Teslas fabriker i Sverige.

Bild
Susanna Gideonsson Lo ordförande

”Det är självklart för oss att alla företag i Sverige ska konkurrera på samma villkor. Seriösa företag följer den svenska modellen och tecknar kollektivavtal", menar LOs ordförande Susanna Gideonsson.


Fotograf: Fredrik Sandin Carlson

Världens tio värsta länderna för fackliga rättigheter
Världsfacket International Trade Union Confederation (Itucs) årliga rapport, 2023 ITUC Global Rights Index, visar att arbetstagares rättigheter har nått rekordnivåer och pekar ut de tio värsta länderna för fackliga rättigheter är Bangladesh, Vitryssland, Ecuador, Egypten, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisien, Filippinerna och Turkiet.

– ITUC Global Rights Index 2023 ger chockerande bevis på att demokratins grunder är under attack. Det finns en tydlig koppling mellan att arbetarnas rättigheter upprätthålls och demokratins styrka, säger Itucs:s tillförordnade generalsekreterare Luc Triangle på Itucs:s Youtube-kanal.

Blåljuskommentar: Många miljoner löntagare i världen står helt utan skydd i sitt arbetsliv, utan vare sig några som helst skyddsregler, trygghetssystem eller ersättningar vid arbetsplatsolyckor eller kollektivavtal om semester, föräldraledighet, reglering av arbetstid, ersättningar…Rättigheter som vi idag i Sverige ”tar för självklara”. Men vi behöver inte gå mer än 2-3 generationer tillbaka i vår egen historia för att förstå att dessa ”rättigheter” och det ”skydd” som vi idag tar för självklara i vår anställning och på våra arbetsplatser. Dessa finns tack vare många års kamp som endast varit möjlig för att vi gjort  - och alltjämt gör - den tillsammans! 

Nio av tio poliser väljer att vara medlem i Polisförbundet. Detta är grunden till att vi gemensamt som ”EN GEMENSAM RÖST” kan påverka, som en stark motpart gentemot arbetsgivaren.

Vill du vara med och påverka? I fackliga frågor eller frågor som gäller arbetsmiljö? Kontakta din fackliga förtroendevalda för att få veta mer.