Semester pixabay Stevebidmead free photos

Avtal: Höjda ersättningar när semester flyttas

Avtal: Höjda ersättningar när din semester flyttas

Polisförbundet har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal för din ersättning när Polismyndigheten behöver återkalla - eller avbryta - din semester på grund av händelser som inte kunde förutses när semestern bestämdes. Avtalet innebär en höjning mellan 33-50 procent (jämfört med tidigare Covid-avtal från 2020)  Det nya tillfälliga avtalet gäller juni-aug 2023.

Det gäller:

  • Du får 225 kronor per timme (för en 40 timmars vecka blir det 9 000 kronor) om din semester blir återkallad.
  • Du får 300 kr per timme (för en 40 timmars vecka blir det 12 000 kronor) om du behöver avbryta hela eller delar av din semester.
  • De timmar som du tvingas att flytta på kan du spara om du har förutsättningar för det, eller så tar du ut dem under hösten eller vintern 2023.
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Bild PF/Stefan Tell

Till Polistidningen säger Polisförbundets förhandlingschef Martin Åberg: 
- Utgångspunkten är att alla ska få sin semester när de vill ha sin semester. Men omvärldsutvecklingen kan påverka förutsättningarna och vi har ingen Manpower vi kan ta in. Då är det bra att vi kollektivavtalat ett skydd värdemässigt.

Av Polistidningens artikel framgår också att det nya avtalet gäller för fackförbunden: Polisförbundet, Seko och ST. Saco-S har valt att stå utanför. Enligt Anna Owens, ordförande Saco-S vid Polisen, har man till arbetsgivaren framfört att en möjlighet är att teckna avtal som bygger på medlemmars frivillighet, vilket arbetsgivaren inte accepterat.

Om polisers arbetstid