irma 36
5 april 2023

Dags att ansöka till IRMA-36

Ny möjlighet att söka till IRMA-36

Är du kvinna, fackligt förtroendevald i Polisförbundet och vill utvecklas i ditt (nuvarande/kommande) ledarskap? Du har nu möjlighet att ansöka till mentorprogrammet IRMA-36. Skicka din ansökan direkt till Polisförbundet - senast 19 maj.

Satsningen syftar till att stärka jämställdheten genom att fler kvinnor ska ges möjlighet att vara chef inom Polisen liksom ledande uppdrag i Polisförbundet.

Skicka din ansökan till polisforbundet@polisforbundet.se senast den 19 maj.
(Observera att du INTE anmäler dig via IRMAs hemsida)

Besked om uttag
I juni fattar Förbundsstyrelsen beslut om vilka två som blir uttagna att gå programmet.
De två som tas ut intervjuas därefter av Ledarinstitutet för att på bästa sätt matchas med en mentor.

Läs mer om IRMA-36 på hemsidan - länkhttps://www.ledarinstitutet.se/utbildning/3425-irma-36-ledarskaps-och-mentorsprogram-for-kvinnor/

Mentorprogrammet IRMA-36 genomförs av Ledarinstitutet