region nord arrest 2023
9 oktober 2023

Förslag om skärpta straff skyndas på

Lagförslag om skärpta straff skyndas på

Regeringen vill att lagförslaget som möjliggör skärpta straff för brott som skjutningar och sprängningar införs tre månader tidigare än föreslaget. Detta rapporterar SVT. Och idag meddelade regeringen en ändring i regelverket om häkten och arrester exempelvis vid platsbrist.

Lagförslaget föreslogs träda i kraft 1 april 2024 då det presenterades tidigare i år (april). Men nu vill regeringen att förslaget ska träda i kraft tre månader tidigare, dvs 1 januari 2024.

- Vi måste helt enkelt gripa fler farliga brottslingar och låsa in dem dubbelt så länge, säger Gunnar Strömmer (M) till SVT.

Ändring i regelverket om häkten och arrester
Idag meddelade regering dessutom beslut om ändringar i regelverket för utformningen av häkten och polisarrester. Genom ändringarna får Polismyndigheten och Kriminalvården kortvarigt använda vissa rum i samband med in- och utskrivningar från arrester och häkten, exempelvis vid platsbrist.

Av regeringens pressmeddelande 9/10 framgår bl a

  • att det i tillfälliga polisarrester ska vara möjligt att, i vissa fall, använda förvaringsrum som avviker från rådande storlekskrav för golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd i viss mån och, om det finns särskilda skäl, även från vissa utformnings- och utrustningskrav, och
  • att det i häkten och polisarrester ska vara möjligt att använda väntrum som avviker från rådande krav på storlek, utformning och utrustning när en person anländer till eller ska lämna ett häkte eller en polisarrest. Placering i väntrum ska bara ske under mycket kort tid.