juridikens värld podd
26 april 2023

Indiciebevisning, påskupplopp och ”snippadomen”

Indiciebevisning, påskupplopp och ”snippadomen"

Högsta domstolen har kommit med vägledande domar gällande bevisvärdering och har i ett annat mål sänkt straffen för påskupploppen i Örebro. Hovrätten har rört upp starka känslor i samband med "snippadomen" ...

Den tidigare stjärnadvokaten Peter Althin och överåklagaren Sven-Erik Alhem analyserar och diskuterar  några av den senaste tidens mest omtalade domar. 

Angående bevisvärderingen i Märsta-fallet säger Peter Althin bland annat:
- Tingsrätten dömer till livstids fängelse. Utifrån samma material ändrar Hovrätten och frikänner. Högsta domstolens majoritet dömer till livstids fängelse för mord medan en skiljaktig mening från ett av justitieråden. Lägger man ihop domarna, alltså antalet juridiska domare, så är det fem som tycker att det "räcker" medan fyra tycker att "det inte räcker".

Andra resonemang som tas upp handlar om
- möjligheten att kunna dömas till livstids fängelse i sin "utevaro" (från domstolsförhandlingarna)
- "rätten att tiga" ... vid polisförhör, i tingsrätten (med förhoppning om överklagande) och rätten att inte själv medverka i utredningen/förhandlingen
- vikten av gärningsbeskrivningar
- med mera.

Hör inslaget från 5/4 i poden Juridikens värld som ges ut av Norstedts Juridik.
Värd är Petter Svensson.