Åklagarmyndigheten pressbild
6 mars 2023

Ingen förundersökning om arbetsmiljöbrott

Ingen förundersökning om arbetsmiljöbrott

Särskilda åklagarkammaren har beslutat att inte inleda någon förundersökning gällande arbetsmiljöbrott med anledning av polischefen Mats Löfvings död i februari 2023. Det framgår av åklagarmyndighetens pressmeddelande.

Flera anmälningar har gjorts gällande att Polismyndigheten skulle ha brutit mot arbetsmiljölagen i samband med Mats Löfvings död. Åklagare Per Nichols säger i samband med beslutet:

- För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, uppger Per Nichols i pressmeddelandet.

Händelsen är också anmäld till Arbetsmiljöverket som nu ska huruvida Mats Löfvings död kan kopplas till hans arbete.
En inspektör vid Arbetsmiljöverket har utsetts. Om Arbetsmiljöverkets granskning finner skäl att göra en "åtalsanmälan" så  kommer en sådan anmälan att prövas separat.

Bild: Åklagarmyndigheten/pressbild