nfc 2023
24 januari 2023

NFC:s underbemanning tvingar utredare till "genvägar

NFC:s underbemanning tvingar utredare till "genvägar

Teknisk bevisvärdering i polisens brottsutredningar är oerhört viktig för beslut om... att väcka åtal, fällande dom med mera. Men NFC:s kapacitet är eftersatt, framför inom IT-området. De långa väntetiderna har medfört att polisiära utredare sökt "genvägar" dvs låter andra funktioner än NFC inom myndigheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner - detta trots att det innebär en risk för sämre beviskvalitet. Det visar Brås senaste utvärdering.

Att den forensiska verksamheten har varit underdimensionerad är inte okänt för Polismyndigheten - trots det är NFC fortfarande eftersatt. Det visar Brås utvärdering.

NFC, Polisens forensiska verksamhet, ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår (kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik samt it-forensik).

De resultat NFC redovisar i varje ärende spelar en viktig roll för vägledning (av polisens utredningar) liksom för att få fram teknisk bevisning i brottmål.

Läs mer på Brås hemsida - pressmeddelande