pengar sedlar

Ny lön utbetalas i mars

Ny lön utbetalas i mars

Kollektivavtalsförhandlingen med Polisförbundet är avslutade och parterna har tecknat ett kollektivavtal om de nya lönerna som kommer att betalas ut på marslönen. Även fördelningen av 2022 års polislönesatsning är beslutad.

Förhandlingarna har skett i god anda och lönerevisionen tillsammans med polislönesatsningen har gjort att vi kommer närmare de förhöjda lönebilder som krävs för regionens tillväxt. De nya lönerna efter revision och polislönesatsning kommer att betalas ut på marslönen med en retroaktivitet från och med 16 mars 2022. Detta gäller även för de poliser som är oorganiserade.

– Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats hålla tidplanen och till och med ligga före så att nya löner för regionens poliser kan betalas ut redan på marslönen. Det har varit ett viktigt mål att medarbetarna ska få sina nya löner så fort som möjligt utan att göra avsteg från revisionsarbetets grunder. Vi har haft en konstruktiv dialog med Polisförbundet och båda parter har tagit ett stort ansvar i att komma överens om hur revisionsmedlen bäst fördelas. Polislönesatsningen har hanterats regionalt tillsammans med Polisförbundet och tagit höjd för de senaste årens polislönesatsningar. Den regionala hanteringen har varit nödvändig för att inte störa revisionsarbetet. Det är också positivt att vi redan nu kommer att få ta del av 2023 års polislönesatsning genom det förhöjda Ob-tillägget som gäller från årsskiftet och som börjar betalas ut i februari. Det är av vikt då vi har ett stort behov av polisanställda som jobbar på de tider då många andra är lediga och därför är vi nöjda över att vi nu gör en satsning på de som arbetar obekväm arbetstid. De som är borta från sina nära och kära under helger, kvällar och storhelger får med detta en bättre kompensation än tidigare. Nu blickar vi framåt och förbereder oss för kommande RALS och nästa revisionsdatum säger tillförordnad regionpolischef Mattias Andersson.

Polisförbundet Stockholms ordförande Kjell Ahlin säger:
– Jag är nöjd med att vi nu har kunnat teckna kollektivavtalet för den sista revisionen i RALS 2020–2023 och att vi den här gången har haft inflytande över polislönesatsningen (PLS).  Det har varit konstruktiva samtal med arbetsgivaren och vi har hittat lösningar där åsikterna mellan parterna gått isär. Som ordförande för Polisförbundet Stockholm blickar jag också framåt mot kommande polislönesatsning 2024 då den sista delen rörande ersättningen för arbete på obekväm tid ska infrias och att även beredskapsersättning höjs rejält. Vi vet i nuläget inget om vad vi har att förhålla oss till inför kommande RALS, men hoppas självklart på att vi får ett reellt inflytande och att förhandlingarna återigen speglas av transparens och konstruktivitet.