Katharina von Sydow 2023
3 april 2023

Olika spår till polisyrket kritiseras

Olika spår till polisyrket kritiseras

Polismyndighetens förslag om åtgärder för att öka polistätheten i Sverige (till EU-nivå) innehåller bland annat "betald polisutbildning" som - efter ett gemensamt basår - delas upp i tre spår: utredning, ingripande och cyber-verksamhet. Något Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow är kritisk till: "Man riskerar en inlåsningseffekt" säger hon till Polistidningen.

Katharina von Sydow betonar samtidigt att Polisens rapport förefaller innehålla många bra förslag och vill därför vara försiktigt kritisk tills dess hon tagit del av hela underlaget (som överlämnades till justitiedepartementet 31 mars).

På Polisens hemsida redovisas underlaget som överlämnat till justiedepartementet och de förslag till åtgärder som myndigheten bedömer behöver vidtas för att snabbast möjligt nå målet om en ökad polistäthet
Redovisning av regeringsuppdrag – Underlag för ökad polistäthet.

Myndigheten föreslår bland annat

 1. Betald utbildning
  genom avskrivning av studielån vid varaktig anställning
  eller
  vid utbildningens start: utbildningslön och aspirant-anställning
 2. Fler utbildningsspår till polisyrket
  Efter ett så kallat "basår" som alla som antas till polisutbildningen går - öppnas möjligheten till tre val/inriktningar:
  "yttre (brottsförebyggande och ingripande), utredning samt cyber."
  I cyber-spåret eftersöks "spetskompetenser inom IT-området" vilket kan innebär att civila specialister anställs eller att civila specialister rekryteras genom den funktionsinriktade utbildningen.
 3. Möjlighet till fil kand
  Termin 5 föreslås bli en verksamhetsförlagd utbildning som berättigar högskolepoäng.
  Att därefter fortsätta studierna ytterligare en termin ska kunna leda till en fil.kand dvs filosofie kandidatexamen.
 4. Särskilda satsningar för fler poliser i svår rekryterade områden ex Stockholm
  Kan ex innebära 
  att hjälpa studenter och nyblivna poliser att hitta en bostad i huvudstaden eller
  att ge lönetillägg för polisaspiranter som utbildar sig i, och avser arbeta i, Stockholm.