polisbil vinter bild polisen.se
12 april 2023

Polischef efterlyser lokala skyddsombud

Hög polischef "efterlyser" lokala skyddsombud

Blåljus applåderar Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef i Nord liksom ordförande i nords regionala skyddskommitté, för hans inlägg på intrapolis där han belyser vikten av lokala skyddsombud! 

I en personlig backspegling summerar Lars sina erfarenheter och lärdomar allt från grundstadiet till sitt vuxna yrkesliv - där den gemensamma nämnaren är ”grupparbetets synergieffekter".

För er som kan: Läs hela artikeln på intrapolis
För er andra: nedan följer en a
xad sammanfattning ... efter stycket om styrkor och brister i det ”generella arbetet” där Lars bl a belyser vikten av det systematiska arbetet gällande arbetsmiljön:

Bild
lars wahlberg region nord

Det jobbar vi med hela tiden, inte sällan ganska omedvetet i form av att vi har rutiner, utbildningar, kompetens, särskilda insatser och liknande. Mycket av det innehåller saker som reducerar eller omhändertar olika risker som vi ser. Detta arbete är ofta i form av att flera gör jobbet tillsammans, ett grupparbete med andra ord. Men vi saknar ofta lokala skyddsombud. Att verka som skyddsombud som en väl integrerad del av  verksamheten tillsammans med chefer och andra kamrater är en viktig del.
Vi behöver fler lokala skyddsombud.
Jag ser behovet. 
Många av er ser behovet.
Men vi behöver vara tydligare med att visa det.
För det är positivt och det gör skillnad.
Precis som de bästa grupparbetena i skolan.

Låt oss hjälpas åt
att få fler att förstå vikten av att vår verksamhet blir bättre när fler perspektiv berikar våra resonemang om verksamheten.
Låt oss hjälpas åt
att få fler att vilja bidra i arbetet som skyddsombud.
För det gör vår verksamhet och vår arbetsmiljö bättre.”

Blåljuskommentar: Väl talat. Hoppas att fler ledare och chefer än Lars ser och driver samma behov. Hoppas även att samma personer både ger "cred" OCH VISAR DET dvs till alla de medarbetare som faktiskt kliver fram och tar det personliga engagemanget i medarbetarskapet  till "en nivå högre" på arbetsplatser runtom i hela polis-Sverige. Genom att ta sig an rollen som lokalt skyddsombud - där man inte bara företräder sig själv utan också tar (ansvar) företräder arbetsmiljön för många andra - utan att vara chef! Extra cred för det!

Polisförbundet erbjuder utbildningar som ger verktygen i skyddsuppdraget. Logga in på hemsidan - välj kurskatalog.

Foto: Polismyndigheten