Katharing v Sydow

”Poliser vill inte se sänkta antagningskrav”

”Poliser vill inte se sänkta antagningskrav”

Är rubriken på dagens debattinlägg på Svenska Dagbladet där Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow betonar "Fler poliser ”så snabbt som möjligt” måste ske utan att man kompromissar med de egenskaper, kunskaper och förmågor som utmärker en bra polis".

Länk till SvD debatt

Den grova brottslighetens våldsamma utveckling förändrar människors liv, utmanar vårt samhälle och pressar polisens resurser. Från flera polisregioner kommer uppgifter om hur det tär på såväl organisation som på individer med konstanta förstärkningar till de områden där skjutningar och sprängningar är som värst.

I det här läget är det helt rätt av regeringen att uttrycka att vi behöver få fler poliser ”så snabbt som möjligt”. Men det måste ske utan att man kompromissar med de egenskaper, kunskaper och förmågor som utgör en bra polis. Endast så kan vi upprätthålla rättssäkerheten och säkerheten för såväl poliser som allmänhet. Det här vet också våra poliser.

Att stötta poliskåren och värna den polisiära kompetensen hör till något av det viktigaste våra politiker kan göra.

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet

Till Moderaternas partistämma som hålls i dagarna vill Polisförbundet därför ge några viktiga medskick:

  1. Sätt ansvarsfulla tillväxtmål. Tidigare opublicerade siffror från en Novus-undersökning gjord bland 1766 av Polisförbundets medlemmar visar att lön och starkare rättsligt skydd toppar när poliser själva svarar på vad som behövs för att få fler poliser “så snabbt som möjligt”. Men redan på tredje plats hamnar önskemål om höjda antagningskrav för att få upp kvaliteten på dem som antas till polisutbildningen – följt av kravet på att tillväxttakten ska anpassas utifrån vad polisverksamheten mäktar med i form av omhändertagande och inskolning. Kvalitet och operativ förmåga går före förslag som innebär fler poliser till varje pris. Det syns tydligt i undersökningen där förslagen om sänkta antagningskrav och en kortad utbildning är de som får överlägset lägst stöd. Liksom förslaget att återinföra beredskapspoliser och räkna in dem i den totala polistätheten. Polisförbundet – och våra medlemmar – vill att den polisunika kompetensen värnas och att den fortsatta tillväxten sker på ett sätt som varken försämrar polisens förmåga eller överanstränger polisorganisationen.
  2. Frigör polistid. Poliser lägger i dag orimligt mycket tid på administration som skulle kunna utföras av andra. Beräkningar som gjorts bland våra medlemmar visar att det rör sig om så många timmar att det motsvarar nästan 1 900 poliser per år mätt i årsarbetskraft. Trots det sitter poliser än i dag och ägnar värdefull polistid åt att registrera beslag, göra efterlysningar och till och med åt att skriva ut sina egna inspelade förhör. Det här är inte rimligt. Poliser väljs med omsorg till utbildningen utifrån krav på särskilda egenskaper och förmågor. De får sedan en unik och skräddarsydd utbildning, speciellt anpassad för polisuppdraget. Att använda denna polisunika kompetens för administrativa uppgifter som kan utföras av andra är att helt i onödan slösa bort en resurs som det råder kraftig brist på. Genom att på bred front införa ett administrativt stöd skulle man både professionalisera och effektivisera det administrativa arbetet samtidigt som nödvändiga polistimmar frigörs för det brottsbekämpande uppdraget.
  3. Gör polisyrket attraktivt. Det som lockar unga vuxna med polisyrket är själva uppdraget: att hjälpa, skydda och ställa till rätt. Det visar en Novus-undersökning som genomfördes förra året. Men samma undersökning visar att riskerna och lönerna är det vanligaste anledningarna till att unga väljer bort yrket. Därför måste arbetet med höjda polislöner fortsätta, samtidigt som höjda straff för blåljussabotage, hot och våld mot tjänsteman samt ett stärkt skydd för polisers och deras anhörigas uppgifter snabbt behöver komma på plats.

Utvecklingen med den grova kriminaliteten och förhöjt terrorhot är exceptionell. Moderaterna har tagit fram viktiga förslag och förändringar för att stödja arbetet mot brottsligheten. Men mer behöver göras.  Förutom bättre verktyg måste politiker även satsa på de som verkställer politiken. Att stötta poliskåren och värna den polisiära kompetensen hör till något av det viktigaste våra politiker kan göra.

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet