jomshof katharina von sydow collage 2023
3 februari 2023

Polisförbundet kommenterar SD-krav om ny rikspolischef

Polisförbundet kommenterar SD-krav om ny rikspolischef

Igår rapporterade Ekot om Richard Jomshofs (SD) krav om rikspolischefens avgång. Idag kommenterar Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow: "Att peka finger och lägga skulden på en enskild myndighetschef är att rikta fokus bort från det politiska ansvaret för helheten". Men alla håller inte med...

Det säger Katharina von Sydow bland annat på Polisförbundets hemsida.

Katharina von Sydow:
"Vi har ett allvarligt läge när det gäller skjutningar och sprängningar, och det kommer att krävas stora insatser länge för att vända den våldspiral vi nu ser. Det här är en utveckling som både poliser och andra har varnat för under lång tid och där viktiga politiska beslut tagits alldeles för sent. Exempelvis fattades ett beslut om fler poliser först 2017 – ett beslut som med tanke på tiden det tar att bygga upp den brottsbekämpande förmågan hittills fått en blygsam effekt. De saknas fortfarande omkring 4000 poliser för att nå det tillväxtmål politikerna satt upp för 2024.

Den utveckling vi har idag är ett misslyckande för hela samhället och det krävs insatser inom flera olika områden för att vända den allvarliga utvecklingen. Att i det här läget kräva rikspolischefens avgång är att göra det alldeles för enkelt för sig.
Politiker måste fokusera på vad som krävs för att hela samhället ska kunna mobiliseras mot våldet. Att peka finger och lägga skulden på en enskild myndighetschef är att rikta fokus bort från det politiska ansvaret för helheten. Det finns mycket kvar att göra på samhällsnivå. Initiativ till förändrad lagstiftning och fortsatt polistillväxt är delar i en betydligt större helhet.

Större fokus måste också riktas inåt i polisorganisationen. Det handlar bland annat om att Polismyndigheten måste bli bättre på att nyttja både nuvarande och framtida resurs på bästa sätt. Kompetensfrågor måste också ges större utrymme i den politiska debatten. Det kan inte bara handla om antal."

Richard Jomstof i Ekot menar "att det behövs en ny polisledning, som kommer in med en ny kraft och ett delvis annat sätt att tänka, som på ett bättre sätt förstår situationens allvar..."

Justitieminister Gunnar Strömmer har i samband med kravet uttryckt fortsatt förtroende för nuvarande rikspolischef Anders Thornberg.

Olika åsikter om vad som "borde gjorts" 
I morgonens inslag hörs Anna Dahlberg, ledarredaktör Expressen, som håller med om SDs krav om rikspolischefens avgång. "Kärnverksamheten inom Polisen fungerar inte som en helhet... så som skattebetalare och medborgarna har skäl att förvänta sig. Vi är i en krissituation och då kan vi inte tänka att vi ska vara snälla mot "chefen". Vi måste kunna förvänta oss goda resultat".

Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, håller med i Anna Dahlbergs kritik om polisens resultat men lägger ansvaret på en annan nivå - över rikspolischefen. Anders lyfter bristande insatser på politisk nivå.... t ex skola och andra förebyggande arbetet ... Hör inslaget nedan.