Polisförbundet

Polisförbundets nya polispolitik

Polisförbundet lanserar ny polispolitik

För att hantera det mycket svåra läget i Sverige nu och på sikt krävs en kraftfull och ansvarsfull polispolitik. – Åtgärderna i Polisförbundets nya program är viktiga steg för ett tryggare Sverige, säger förbundets ordförande Katharina von Sydow. 

För att hantera det mycket svåra läget i Sverige nu och på sikt krävs en kraftfull och ansvarsfull polispolitik.
– Åtgärderna i Polisförbundets nya program är viktiga steg för ett tryggare Sverige, säger förbundets ordförande Katharina von Sydow.

Sverige är inne i en fruktansvärd våldsspiral med många offer. Utmaningarna för landets poliser har förändrats radikalt med sprängningar, skjutningar, höjt terrorhot och organiserad brottslighet som äter sig in i välfärdssystemen.

Med poliskårens samlade kompetens i ryggen presenterar Polisförbundet nu ett 5-punktsprogram för att öka tryggheten och trycka tillbaka brottsligheten: 
Polisförbundets program är riktat till politiker.

 1. Stärk samhällets samlade förmåga
  Polisförbundet uppmanar riksdag och regering att samarbeta över partigränserna och med andra aktörer för att ta fram en gemensam handlingsplan för samhällets krismobilisering mot det eskalerande våldet. Politikerna behöver även se över hela rättskedjan och kommunernas förutsättningar. 
  – Rättsväsendet behöver rätt resurser, liksom kommunerna som nu enligt lag har ansvar för det brottsförebyggande arbetet, säger Katharina von Sydow.
 2. Effektivisera polisorganisationen
  Tydligare styrning, högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat stod på politikernas önskelista när polisen omorganiserades 2015. Åtta år senare anser två av tre av Polisförbundets medlemmar att målen inte nåtts. Polismyndigheten måste göra en verksamhetsanalys för att bättre kunna bedöma nödvändig förmåga och behovet av olika kompetenser.
 3. Utveckla brottsbekämpningen
  Tid och resurser behöver avsättas för samarbeten mellan bland annat polis, skola och socialtjänst. Dessutom måste Polismyndigheten ge poliser den kontinuerliga fort- och vidareutbildning de behöver.
  – Riksdag och regering måste säkerställa att polisens förmåga höjs. Polisutbildningen behöver uppgraderas till 180 högskolepoäng med tillhörande yrkesexamen, säger Katharina von Sydow.
 4. Gör polisyrket attraktivt
  För att Polismyndigheten fullt ut ska kunna uppfylla hela sitt uppdrag behövs fler poliser och då måste yrket bli mer attraktivt. Riskerna, lönerna, arbetstiderna och villkoren är de vanligaste orsakerna till att unga väljer bort polisyrket. Samtidigt lämnar erfarna poliser yrket för tryggare branscher med högre lön. Satsningen på polisers löner måste fortsätta och skyddet för poliser måste bli bättre. – De som arbetar för allas vår trygghet ska vara trygga. Riksdag och regering måste skärpa normalpåföljden för blåljussabotage, våld och hot mot tjänsteman och skärpa skyddet för uppgifter om poliser och deras närstående, säger Katharina von Sydow.
 5. Sätt ansvarsfulla tillväxtmål
  För att klara av polisens uppdrag fullt ut behövs fler anställda – med rätt kompetenser. Den polisiära kompetensen är unik och behöver värnas. Tillväxten behöver ske i en takt som tillåter kvalitativ grundutbildning, handledning, kunskapsöverföring samt fort- och vidareutbildning
  – Bara så kan vi få ut mesta möjliga av varje enskild polis och värna allmänhetens tillit till polisen.
  Riksdag och regering behöver göra en långsiktig, blocköverskridande överenskommelse om polistillväxt som inte överanstränger polisorganisationen, säger Katharina von Sydow.

Polisförbundets program för en ansvarsfull polispolitik går att läsa i sin helhet här: https://www.polisforbundet.se/det-har-vill-polisforbundet/sa-skapar-vi-en-ansvarsfull-polispolitik/