polisnalle palle tröst i jul 2023

Polisnallen kan ge tröst till unga i jul

Polisnalle kan ge unga tröst i Jul

Våld och övergrepp i hemmet ökar under julen och andra högtider. Nu "utrustas" polisbilar runtom i Stockholm och hela landet med polisnallen "Palle" som kan ge lite tröst till barn som utsatts eller bevittnat brott i hemmet.

Bakom initiativet står arbetsgruppen som är kopplad till polisens regeringsuppdrag där ett bra bemötande av barn som brottsoffer är oerhört viktigt.

Polisnallen en del kallar ”Palle" kan bidra i det arbetet.

Polisnallarna skickas ut i dagarna till alla regioner. Varje polisområde får cirka hundra nallar att fördela till ingripandeverksamhet.

Bakom initiativet står arbetsgruppen kopplad till regeringens uppdrag (om insatser för särskilt utsatta brottsoffer).

Källa: Intrapolis