polisförtroende 2023
7 mars 2023

Utförsbacke för polisens förtroende

Utförsbacke för polisens förtroende

Dagens största nyhet, tycks vara att förtroendet för regeringen har sjunkit sedan val och regeringsbildning. Men i skuggan av det, har även förtroendet för Polisen sjunkit, även om det fortfarande står sig väl jämfört med kvällstidningar eller politik.

Polisens förtroende har på ett år sjunkit från ett förtroendevärde på ca 75 till 67, närmast ett ras sådeles. Det ger samma förtroende som sjukvården, som även den har fått ett minskat förtroende, från en något högre nivå.

Undersökningen som utförts av Medieakademin, avslutades strax innan pressträffen om polisledningen som Runar Viksten presenterade, med känt tragiskt efterspel. Men Rikspolischefen Anders Thornberg varnade redan i December 2022 för att förtroendet för polisen riskerade att sjunka efter medias beskrivningar av relationer i polisledningen.

Måhända är det vad som avspeglar sig i det minskade förtroendet. Eller kan det vara så, att det faktum att skjutningar och sprängningar inte minskar, trots stora polissatsningar påverkar. Kanske börjar medborgarnas tålamod tryta när ingen ljusning sker, poliser kommenderas landet runt för att bekämpa de värsta utbrotten, men det innebär att den polisiära servicen och övervakningen blir lidande på många håll, trots numerär förstärkning av nya poliser.

Riksrevisionsverket har även påtalat, att polisen i nuläget försummat vardagsbrottsligheten, som utgör ca 80% av brotten, något som brottsoffren knappast kan vara nöjda med. Till det kommer det passkaos som myndigheten haft stora problem att hantera, för att inte tala om telefonköerna till 11414.

Så det finns en förbättringspotential på många håll. Att siffrorna trots detta inte är lägre, får nog tillskrivas det idoga polisarbete som ordningspoliser och kriminalpoliser m fl utför i skuggan av alla skandaler. Men en förutsättning för att de poliserna har framgång, är att medborgarna har förtroende för dem. Det är blåljus förhoppning att utförsbacken för förtroendet, vänds i en uppförsbacke där vi kan återta det höga förtroende som vi haft. Poliserna kämpar på, vi får hoppas att Polismyndigheten kan komma till rätta med de mer strukturella problemen...