ungdom brott

Våldets unga ansikte

Våldets unga ansikte

VÅLDETS UNGA ANSIKTE synliggjordes idag när en 16-åring häktades för ett TRIPPEL-mord och två mordförsök. Gärningar som enligt Aftonbladet var "beställningsjobb"; den ena dagen i Västertorp och den andra i Tullinge/Botkyrka. Bakom detta "våldets ansikte" finns unga som inte förväntar sig nå 30 år. En våldsutveckling som kan påverka polisers vardags-bemötande i risksituationer... Hör också Noa-chefen Johan Olsson i Ekots lördagsintervju.

I Tullinge grep polisen en ynglingen i en taxi och en taxichaufför (vapen påträffades). Taxichauffören släpptes straxt därefter. 16-åringen kvarhölls och häktades idag – emot sitt nekande – för tre mord och två mordförsök.

Enligt SVT hade 16-åringen rymt från ett HVB-hem i Östergötland.

Enligt Aftonbladet häktas 16-åringen idag för tre mord och två mordförsök; uppdelat på händelser som skett i två av varandra följande dagar: i Västertorp (en död) och i Tullinge/Botkyrka (två döda).

Åklagaren har uttalat att fler kan vara inblandade.

Ägna gärna 30 minuter till att lyssna på Ekots lördagsintervju med Noa-chefen Johan Olssons reflektioner om "läget i Sverige just nu". Där han bland annat konstaterar att: 
"läget i Sverige är mycket ansträngt", "Vi har stora problem med den organiserade brottsligheten, den utgör ett hot mot samhället på många nivåer...", "Det vi nu ser i Stockholm en extermt våldsam situation..." Och om att allt fler anhöriga, liksom människor utan någon koppling till brottslighet, faller offer... och om hur polisen arbetar på kort och lång sikt.