anders bergstedt områdespolis
5 januari 2023

Varför ökar gängkrigen så starkt?

Varför ökar gängkrigen så starkt?

INSÄNDARE Nu sprider sig paniken i främst utsatta områden över att skjutningar och sprängningar ökar starkt och berör alltfler vanliga, kämpande människor. Polisen får alla verktyg de pekar på och mera resurser och fler poliser som varit huvudkravet. Skriver Anders Bergstedt, pensionerad polis.


Detta är en insändare. En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.


Nu visar journalisten Diamant Salihu vid SVT att polisens arbetssätt totalt missar målet. Man har utmärkt kartläggning av gängen men finns aldrig på plats förrän direkt efteråt. Då kommer massor av ”Trygghetspoliser”. Vilket hån mot de drabbade som redan hade facit via sociala medier !

Jag har i ett stort antal artiklar pekat på att förfallet började då domstolarnas bevisvärdering började ändras av juristerna för mer än 10 år sedan. Katastrofen var polisens omorganisation 2015. Den skulle leda till att den stora massan av poliser skulle ut till människorna lokalt. Istället blev det en militärisk centralisering som vi nu ser i utsatta områden. Den har lett till allt större misstro mot polisen som tappat greppet. I takt med att allt flera frikändes ökade gängkrigen och nu står vi med misstänkta grova brottslingar som är 13-17 år, alltså barn som inte kan få straff som motsvaras av lagstiftningen för sprängningar och skjutningar som leder till mord och dråp.

Valet i höstas gav oss en ny Regering som lovade att med kraft bekämpa alla stora samhällsproblem som vi samtidigt drabbats av. Det viktigaste var kriminaliteten. Sedan upptäckte Justitieutskottets nyblivne ordförande Richard Jomshof (SD) samma sak som jag förgäves kämpat mot, nämligen att domstolarnas bevisvärdering är orimlig. Man söker inte efter sanningen utan söker efter juridiska skäl att frikänna. Man frikänner p.g.a. ORIMLIGA TVIVEL! Hans utmärkta exempel var Påskupploppen i Rinkeby där alla 11 åtalade frikändes av Solna Tingsrätt med olika motiveringar och trots att flera erkänt stenkastning mot polisen.

Nu gick den gamla regeringen tillsammans med den nya regeringen ut och kritiserade Jomshof starkt därför att han lade sig i domstolarnas dömande verksamhet vilket är förbjudet. Lagstiftningen slår fast att domstolarna skall vara oberoende och inte påverkas av politik. Man hänvisar till skräckexemplen Polen och Ungern. Ingen gör jämförelsen med alla andra jämförbara länder runt om oss som bara har några få gängmord och där rättsväsendet fungerar.

Om inte alla krafter enas om att kräva rimlig bevisvärdering av domstolarna kommer alla polisens satsningar mot gängkrigen att vara meningslösa. Nu fungerar uniformerade poliser som ordningsvakter! Utredningsverksamheten inskränker sig alltmer till att hantera gripande på bar gärning och teknisk bevisning. En orimlig effekt är att polisens kamp i välfungerande områden mot vardagsbrotten, inbrott och brott mot äldre, prioriterats ner så att färre häktas och Tingsrätternas inflöde minskat påtagligt.

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör