von sydow justitieminister 2023
5 april 2023

von Sydows möte med justitieministern

von Sydows möte med justitieministern

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow träffade igår (4/4) justitieminister Gunnar Strömmer. Under mötet lyftes bland annat tre punkter. Detta redovisar PF på LinkedIn:

  1. Vi måste få fler poliser, men tillväxten ska ske i ett tempo som tillåter kunskapsöverföring från erfarna till nya poliser.
  2. Polisyrket ska bli mer attraktivt – för anställda inom både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
  3. Inom Polismyndigheten måste beslutsmandaten i högre utsträckning ligga i kärnverksamheten än i stödfunktioner.

Bild: Polisförbundet