dator utredning polisen.se

Polisförbundet kräver tydligare regler

Polisförbundet kräver tydligare regler

Den polis som i region Öst dömdes för dataintrång och förlorade jobbet i somras är ett av flera fall. Andra har åtalats och friats. Nu stämmer Polisförbundet myndigheten i Arbetsdomstolen. "Riktlinjerna behöver bli tydligare", säger Jonas Wiberg, Polisförbundets jurist, till Polistidningen. Fackets beslut stödjs av Oisin Cantwell, krönikör på Aftonbladet.

Stämningsansökan lämnades in strax före årsskiftet. Polisförbundet yrkar på att polisen återfår sin anställning och ersätts med skadestånd om 200 000 kronor.
Polisförbundet menar i sin stämningsansökan att polisen inte har brutit mot några riktlinjer för sin anställning utan gjort slagningarna i enlighet med arbetsuppgiften. Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet, menar att det är mycket möjligt att polisen har brutit mot lagen, men inte mot regler i anställningen. Att det till och med kan vara så att bristen på riktlinjer i kombination med kravet på att utföra en viss arbetsuppgift på ett effektivt sätt kan ha drivit henne mot att begå lagbrott.
Skriver Polistidningen - läs hela artikel av Emma Eneström

Frågan gäller Polismyndighetens regelverk när anställda använder Polisens datasystem (PMF) både på som utanför arbetstid. Många har åtalats och avskedats. Andra har åtalats och friats. Vissa domstolar har nämligen ansett att myndighetens regelverk inte varit tillräckligt tydligt för att kunna avgöra om polisen brutit mot reglerna. Vissa domstolar har dömt för dataintrång. Polistidningen lyfter även att avdelningen för Särskilda utredningar har belyst behovet av bättre utbildning för anställda.

Också krönikör Oisin Cantwell uppmärksammar Polisförbundets stämning och skriver på Aftonbladet bland annat:

Polisförordningen stipulerar bland annat att en polis under ledig tid är skyldig att vidta de omedelbara åtgärder som situationen medger vid grövre brott eller allvarliga störningar av den allmänna ordningen. Dessutom har en polis på sin fritid rätt att ingripa även vid mindre grova brott. Vad som är mindre grovt och när exempelvis den smarta appen får användas är dock inte alldeles självklart.

Det har inte minst poliser som har fått sparken efter att ha använt den fått lära sig den hårda vägen.

I myndighetens riktlinjer står följande att läsa: Interna IT-system får endast användas ”när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift. Det ska vara sannolikt att användandet i det enskilda fallet är till nytta för arbetets genomförande”.
Vad betyder detta? Vad krävs för att en slagning ska vara nödvändig? Och vad betyder ”till nytta” konkret? Brottsuppklaring? Stärkt misstanke? Åtal?

Det är hög tid för polisens högsta ledning att lyssna på kritiken från facket och enheter inom myndigheten. 

Appen är ett utmärkt verktyg. Inte minst med tanke på den organiserade brottslighetens utvecklingen är det viktigt att polisen tillägnar sig tekniska landvinningar.

Det vore milt sagt tråkigt om ambitiösa poliser slutade använda detta redskap på grund av rädsla för att få sparken.

Följande borde inte ens behöva påpekas:
Skriv tydligare regler.