polisbil vintertid
25 oktober 2022

En extra jobbtimme för nattjobbare

Vintertid - en extra jobbtimme för nattjobbare

Söndagen den 30 oktober kl 03.00 ställer vi tillbaka klockan till 02.00. Det är dags för vintertid igen.

Ersättningen för den extra natt-timmen beror på yrkeskategorin och reglerats i olika kollektivavtal.

På frågan om poliser får övertid för den extra jobbtimmen är svaret - "nej".  
Detta regleras i ASA/Polis 6§ p 13 (se nedan).
Vid övergång mellan normaltid (”vintertid”) och sommartid, liksom vid övergång mellan sommartid och normaltid, ska tiden mellan klockan 01.30 och 03.30 vid tillämpningen av detta avtal anses innefatta två (2) timmar. 

Ska tidsomställningen slopas?
EU-kommissionen
har föreslagit att tidsomställningen ska avskaffas, vilket stödjs av Europaparlamentet.

Planen var att sommartiden skulle slopas redan 2021 men inget beslut är ännu taget (ministerrådet).
Skulle tidsomställningen slopas blir det ändå upp till de enskilda staterna att bestämma om det i så fall blir sommar- eller vintertid som ska gälla (vintertid är den egentliga normaltiden, vilket talar för att det är den tiden som i så fall kommer att gälla).