12 november 2019

33 skyddsombud har fått grundläggande utbildning

Robert Brindeby, som är Huvudskyddsombud i Polisområde Syd, har sedan något decennium tillbaka utbildat nyblivna skyddsombud i Arbetsmiljölagen och skyddsombudens uppdrag. Den 7 november var det dags igen för en endagsutbildning som ska ge en fast grund att stå på, för skyddsombud i region Stockholm.

Bild borttagen.Robert Brindeby har sedan nästan ett decennium genomfört en endagsutbildning för främst nyblivna skyddsombud, syftet är att ge dessa en bra grund att stå på inför sitt uppdrag. De skall även få en verktygslåda att ha med i sitt uppdrag innehållande olika verktyg för olika situationer skyddsombudet ställs inför. 

 

Till sin hjälp har han även Ulf Ask med som biträdande kursledare. Jag gick utbildningen i april 2013 och Robert berättar att han har förändrat kursens upplägg under åren, det är beroende på förändrad lagstiftning och nya AFS:ar(föreskrifter).

 

Föreskrifter (AFS) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter vilka är fördjupningar av arbetsmiljölagen inom adekvata arbetsmiljöområden. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Ett tips är att kolla arbetsmiljöverkets hemsida och där ladda ner AFS:ar  såväl som aktuell arbetsmiljölag. Där finns även mycket annat att förkovra sig i, adress, https://www.av.se

 

Det brukar vara c:a 33-40 deltagare per utbildning som oftast genomförs två gånger per år. Robert har även varit ute i andra regioner och genomfört utbildningen. Arbetsmiljöns revisorer det är skyddsombudets roll, arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och det gäller att i första hand samverka. Skyddsombudet är suverän i sitt skyddsområde det är därför viktigt att du vet vilket skyddsområde du verkar i och vilken chef du ska samverka med. När du inte längre är skyddsombud glöm inte bort att avanmäla dig.

Bild borttagen.

Det finns en del bra verktyg som ett skyddsombud kan använda sig av när samverkan inte leder till någon förbättring eller inte fungerar. Vi är alla en del av vår arbetsmiljö! Målet är den goda arbetsmiljön vilket kan ses som nirvana i arbetsmiljösammanhang.

 

Robert nämner både Polisens värdegrund och Polisens medarbetarpolicy då alla på en arbetsplats har en roll i arbetsmiljöarbetet såväl chef som medarbetare. Han går också igenom myndighetens och skyddsombudens organisation och beskriver också arbetsmiljötrappan. LISA-systemet, arbetsskador och tillbud, berörs också, där den skadade, chefen och skyddsombudet deltar för att på bästa sätt omhänderta ärendet.

 

SAM-hjulet, det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs på ett överskådligt sätt, där bland annat skyddsronder ska genomföras minst en gång per år. Det föreligger inget hinder för ett skyddsombud att begära en riktad skyddsrond i de fall behov uppstår mellan de årliga ronderna.

 

Utbildningsmaterialet får deltagarna, digitalt, innan kursstart innan hanterade Robert pärmvarianten men han har moderniserat sig:) Just den här dagen kom Polisområdeschefen i Stockholm Syd, Carolina Paasikivi på ”oanmält” besök och hon betonade vikten av skyddsombudens arbete samt fick svara på en del frågor.

 

Dagen innehåller mängder med verkligen bra att ha, kunna samt känna till var det står och ger skyddsombuden en bra grund att stå på. Den är pedagogiskt upplagd och det material som finns kan du alltid gå tillbaka och titta på. Är något oklart finns ditt huvudskyddsombud att prata med oavsett fråga!

 

Välkomna till kommande utbildningstillfällen du som är skyddsombud eller förtroendevald och vill introduceras inom arbetsmiljöområdet.

 

Vid pennan Marie Fogman Göthberg