832 poliser slutade under 2015

Polismyndigheten presenterar siffor på exakt hur många som valde andra yrken eller pension under 2015. Det finns enkla sätt att få poliser att trivas lite bättre. Det handlar inte bara om lön, utan en aningen flexibel arbetsgivare som har förståelse för att poliser har mänskliga behov, skulle säkert också få effekt.

Polismyndigheten presenterar siffor på exakt hur många som valde andra yrken eller pension under 2015. Det finns enkla sätt att få poliser att trivas lite bättre. Det handlar inte bara om lön, utan en aningen flexibel arbetsgivare som har förståelse för att poliser har mänskliga behov, skulle säkert också få effekt. Så här skriver Polisen.se


"Andelen poliser som väljer att sluta har ökat något de senaste åren. Förra året slutade totalt 832 poliser, varav 557 var över 60 år. Här presenterar polisen statistik för de senaste sex åren.

Det pågår, bland annat i sociala medier, en diskussion om hur många poliser som valt att sluta i samband med polisens pågående omorganisation.

 

Polisens statistik visar att personalomsättningen i långsam takt har ökat under perioden 2010-2015. I de totala siffrorna ingår även poliser som fått anställning hos Säkerhetspolisen, som slutar för studier eller sjukpension.

 

Även om andelen poliser som slutar har ökat något, ligger personalomsättningen fortfarande på en låg nivå i jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt. År 2015 var polisens personalomsättning 4,1 procent. Inom staten var personalomsättningen under samma år cirka 11 procent.

 

Orsaker till avgångarna följs upp inom myndigheten för att kunna analysera varför den enskilda medarbetaren väljer att avsluta sin anställning. Alla som väljer att lämna sin anställning ska därför ha ett avslutningssamtal, där anledningarna fångas upp."

Polisen.se finns mer exakt statistik presenterad med staplar och tabeller, över vilka som slutat. Blåljus skulle önskat att statistiken kompletterades med hur många som nyanställs varje år. (600) Hur många säger upp sig för att de inte får tjänstledigt för att prova annan tjänst? Och hur många går i helpension för att de förvägrats delpension enligt delpensionsavtalet.  Ibland bedrar snålheten visheten, som det heter i talesättet.

Det kan med fog antas, att om polismyndigheten ansträngde sig bara en aning skulle det vara enkelt att hyfsa siffrorna. Det är som Världsbanken kanske skulle säga, lågt hängande frukter...

Tommy Hansson