17 november 2020

Allt färre gör nu allt mer

I spåren av covid-19 har antalet polisiära kommenderingar och interna utbildningar m.m. minimerats. Något som logiskt sett borde innebära ett överskott av polisiära resurser. Men... 

I spåren av covid-19 har antalet polisiära kommenderingar och interna utbildningar m.m. minimerats. Något som logiskt sett borde innebära ett överskott av resurser. Men... istället har övertiden för  ingripandepoliserna (ig) ökat i hela stockholmsregionen, ex i City med 20 procent. Samtidigt har ig-resursen minskat i alla polisområden sedan 2015 . Allt färre gör nu allt mer!

Bild borttagen.- I City är poliserna på bf/igv idag 144 färre jämfört med 2015. Den ständiga övertiden sliter hårt på personalen. Det säger Patrik Stridsman är vice ordförande i Birger Jarl, Polisförbundet Stockholm.

- Att jobba 150 timmar övertid innebär en månad extra arbete på ett år. Får man då inte fyra veckors sammanhållande semester är det svårt att hålla sig frisk och utvilad.

Men många jobbar mycket mer än så.

Hittills i år har totalt 722 *övertidsdispenser beviljats (obs ansökningar - ej personer) i region Stockholm. En beviljad dispens är en enskild överenskommelse om att jobba utöver de 150 övertidstimmar som alla medarbetare (enligt avtal) är skyldiga att göra. Dispenserna inkluderar alla verksamheter t ex ig, kriminaltekniker, spanare och utredare m fl.

(*en person kan söka flera dispenser dvs 50tim/kalendermånad och sen +50+50 tim … ända upp till ca totalt ca 500 övertidstimmar/år (ASA/Polis 14§).)

Nu hörs signaler om att allt fler säger "stopp" till övertid. Planerare/stationsbefäl kan ibland behöva ringa uppemot 40-50 samtal för att fylla "en lucka" på ig.

Resursbrist redan vid planeringen
Belastningen i vardagen står för de flesta övertidstillfällena på Stockholms ingripandeverksamheter dvs att patrullerna inte hinner åka in och skriva "av sig" eftersom de genast skickas till ett nytt jobb.

Men överlägset flest övertidstimmar handlar om att det saknas ig-poliser redan vid planeringstillfället (hela arbetspass)
Av Stockholms totala resurs utgör bf/igv ca en femtedel, men står för över hälften av regionens totala övertid kopplad till resursbrist vid planeringen under 2020. Po City 1 292 tillfällen, po Nord 826 tillfällen och po Syd 1 054 tillfällen

BF/IGV statistik  övertid/personalresurs
Polisområde City
Övertiden 2020 har ökat med 20 procent jmf med 2019 (+14 procent jmf med 2016).
Personal: 144 färre 2020 jämfört med 2015.

Polisområde Nord:
Övertiden 2020 har ökat med12 procent jmf med 2019 (+35 procent jmf med 2016).
Personal: 185 färre 2020 jämfört med 2015.

Polisområde Syd:
Övertid 2020: +6 procent jmf med 2019 (+18 procent jmf 2016).
Personal: 100 färre 2020 jämfört med 2015.

Gotlands ig-övertid har inte ökat under 2020 jämfört med 2019 däremot har personastyrkan ökat. Gotland har ingått i pilotverksamheten gällande "fast lista" och signalerade tidigt om att listan slet hårt på personalen. I september i år minskade Gotlands ig-resurs med 7. Samtidigt nära nog fördubblades övertiden på utredningssidan (jämfört med 2019).

Är utredarnas belastning lättare - eller bara mer "osynligt"?

Bild borttagen.
En illustrerande bild.
"Pappershögarna" är idag
digitala i DurTvå

Vid jämförelse framgår att utredningsverksamhetens (ul) övertid är ca en fjärdedel av ingripandeverksamhetens (18 till 28 procent, nord, city, syd).

Att den statistiken skulle vara ett tecken på att arbetsbelastningen för utredare skulle vara "lägre" än för ingripandepolisen finns inga signaler om. Tvärtom!
En möjlig förklaring till den lägre rapporterade övertiden på ul är att verksamheten kan prioriteras/styras annorlunda än på ig dvs prioritering av ärenden och möjligheten att använda andra utredande resurser.

En annan möjlig förklaring är att det individuella "egenansvaret" har ökat. Handläggare/utredare i enskilda ärenden hanterar själva sin tid ("övertid" och "tidsförskjutningar") – utifrån uppkomna krav och behov som utredningsåtgärder/eller åklagare ställer (i lojalitet mot uppdraget och de berörda i ärendet) - och att den tiden redovisas som "flextid" – inte som övertid. 

Inte alltid … men inte heller sällan.

Fördelningen av polisiära resurser (till och inom regionerna) baseras på den beräkning av "x" och "y" som (dåvarande) Spets-gruppen gjort, dvs arbetsbelastning vägt mot personalresurs.
En modell vars variabler på allvar behöver utvärderas.