20 januari 2016

ALMA och arbetsmiljö

Huvudskyddsombudet i Region Stockholm berättar om hur samverkan sker med arbetsgivaren i syfte att säkra en rimlig arbetsmiljö för de poliser som kommenderas till Region Syd.

ALMA och arbetsmiljö

Huvudskyddsombudet i Region Stockholm berättar om hur samverkan sker med arbetsgivaren i syfte att säkra en rimlig arbetsmiljö för de poliser som kommenderas till Region Syd. Att det blev ad hoc i början kan förstås, men nu gäller det att säkra uthålligheten...

ALMA kommenderingen region SYD.
En bedömmandegrupp från NOA var nere i Skåne förra veckan. Skyddsorganisationen var representerad. Utifrån vad denna grupp kommer fram till kommer nya beslut att fattas gällande kommenderingen och framtida förstärkningsbehov.

När kommenderingen startade upp i höstas fanns en hel del brister som påverkade personalen negativt. En stor fråga var arbetstider. Denna fråga löstes efter ett tag med en framtagen arbetstidsförläggning som förhandlades nationellt.

Skyddsorganisationen i Stockholm har framfört krav på förbättringar kring kommenderingen.

 – Uttaget av personal
måste ske med större framförhållning, frivillighet i större utsträckning och hänsyn till individen. En påminnelse har gått ut till samtliga planerare i regionen om att uttaget helst ska ske med frivillig personal och att uttaget ska ske i god tid.

– Transporter till och från region SYD
har hittills genomförts med polisfordon, med några få undantag. Arbetsgivaren har nu gått ut med att om så önskas kan man välja att transportera sig med tåg istället.

– Hotellet som används som förläggning

ligger isolerat och långt ifrån centrala delar av Malmö. From 25 januari kommer boendet att flyttas till Quality hotell, i centrala delarna av Malmö.

Kommenderingsledningen har visat god vilja att samverka i dessa frågor. Återstår att se om dessa åtgärder genomförs fullt ut.

Roger Östergren
Huvudskyddsombud