9 september 2019

Arbete - Ett hot mot folkhälsan?

Det finns ett hot mot folkhälsan som stavas Arbete. Nästan var fjärde person i arbete rapporterar att de har en diagnostiserad ohälsa som orsakats av deras arbetsliv. Särskilt äldre medarbetare som länge har befunnit sig under risk för detta är drabbade av arbetssjukdom och arbetsskador.
Det finns ett hot mot folkhälsan som stavas Arbete. Nästan var fjärde person i arbete rapporterar att de har en diagnostiserad ohälsa som orsakats av deras arbetsliv . Särskilt äldre medarbetare som länge har befunnit sig under risk för detta är drabbade av arbetssjukdom och arbetsskador.
 
Med de orden inleds en ny rapport till Delegationen för senior arbetskraft, som på allvar studerar faktorer som skulle kunna göra att fler äldra medarbetare orkar jobba lite längre.
 
Rapporten konstaterar nyktert att ålder mest är en beräkning av hur många gånger en människa fyllt år. Ålder säger mindre om hur människan mår eller hur väl den kan utföra ett arbete.
 
Det låter ju dystert, för den som mår sämre med åren, men i rapporten finns ett antal åtgärder som rätt använda kan ge fler ett bättre och längre arbetsliv, och dessutom ger möjlighet till en rimligare pensionsnivå. Detta eftersom ett tidigt avslut från arbetslivet är mycket kostsamt ur pensionssynpunkt.
 
Av rapporten framgår bland annat att arbetstidsförkortning är ett exempel på vad som skulle hjälpa fler att kunna arbeta längre. Den pekar bland annat på försök där arbetstagare över 58 års ålder fått minska sin arbetstid till 80 procent, men med 90 procent av sin tidigare lönenivå och med 100 procent av pensionspoängen. Resultatet blev minskad sjukfrånvaro bland deltagarna och ökad produktivitet och lönsamhet för företaget.
 
Möjlighet till att träna på arbetstid är en annan faktor som ger bättre förutsättningar för att orka jobba lite längre med ett gott mående, särskilt för yrken som ibland kräver fysisk förmåga. Som inom vården eller för den delen brandmän eller poliser...
 
I en artikel i TCOs tidning Arbetsvärlden, berätts om en HR-chef som tidigare varit anställd hos Polismyndigheten. Hon reagerade när hon jobbade i en kommun, över att där fick brandmännen träna på arbetstid, men det fick inte personalen inom exempelvis äldreomsorgen eller annan omsorgspersonal. Men alla skulle sannolikt få en bättre hälsostatus om träning på arbetstid tilläts.
 
Blåljus noterar att Polismyndigheten ofta medger att anställda får träna en timma per vecka om arbetsuppgifterna så medger. Det är utmärkt, även om något fler timmar säkert skulle behövas för att få en ännu bättre hälsoeffekt.
 
Men inte nog med det. Faktum är att Polismyndigheten delvis har en aningen bättre system för arbetstidsförkortning för äldre personal än det i utredningen förordade. Den som får beviljat deltidspension, får vid 80 procents arbetstidsminskning, hela 92 procent av sin tidigare lönenivå och med 100 procent av pensionspoängen på tjänstepensionen.
 
Å andra sidan, gäller delpensionsavtalet bara från 61 års levnadsålder till 65 årsdagen (tar slut månaden innan man fyller 65). Och alla får inte heller del av förmånen, det är arbetsgivaren som bestämmer.
 
Så det finns en hel del att förbättra och rapporten ovan som är en SOU, ger ett underlag för hur arbetsgivare och fackföreningar skulle kunna gå vidare. Och kom ihåg: "Resultatet blev minskad sjukfrånvaro bland deltagarna och ökad produktivitet och lönsamhet för företaget."
 
Se där ett sätt att visa på riktigt att man är en attraktiv arbetsgivare!
 
Tommy Hansson