15 oktober 2014

Arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljöproblem

Att arbetsbelastningen både ute på IG är extrem på många håll är vi nästan vana vid, men den psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen är väldigt ansträngd även på många kriminalenheter.

Arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljöproblem

Att poliserna får ta stötarna när myndigheten gör stora satsningar, när det sker ombyggnationer, eller när det skall omorganiseras, är inte någon nyhet. Att arbetsbelastningen både ute på IG är extrem på många håll är vi nästan vana vid, men den psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen är väldigt ansträngd även på många kriminalenheter.

Polisfacket i Södertälje
har valt att ta tag i frågan då många medlemmar mått dåligt av situationen i distriktet. Först uppmärksammades arbetsgivaren på situationen, men när det inte gav önskat resultat, kopplades Arbetsmiljöverket in. De konstaterade att arbetsgivarens åtgärder varit otillräckliga och ställde tydliga krav på åtgärder. Nu har arbetsgivaren startat en rejäl psykosocial undersökning som skall presenteras för Arbetsmiljöverket i december.

Länstidningen i Södertälje beskriver att det framför allt handlar om den orimliga arbetsbelastningen och stora brister i ledarskapet. Slutsatsen som Arbetsmiljöverket gör är att polismyndigheten inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de tydliga signaler som skyddsorganisationen framfört, i omgångar, om att poliserna inte mår bra. Det finns inslag av vuxenmobbning, utrensningar av vissa chefer, det har varit ”lågt i tak”. Det står om poliser som gråtit på sina arbetsrum.

 

 

 

– Det som står i föreläggandet från Arbetsmiljöverket beskriver det hela väl. Om jag hade fått bestämma skulle jag ha tagit tag i det här för länge sedan. För det är saker som måste åtgärdas, menar Irina Ericson, ordförande i Polisfacket i Södertälje. Även Huvudskyddsombudet, Thomas Mattisson uttalar sig i tidningen och beskriver att arbetsgivaren borde ha ingripit långt tidigare.

 

Polismästaren i Södertälje polismästardistrikt, Patrick Ungsäter, är medveten om de interna problemen, säger han till Länstidningen. Han betonar att arbetsgivaren nu vill ta det som kommer fram i undersökningen på allvar och få en förbättring till stånd i samband med den nya omorganisationen. Han menar att det varit en stor kraftansträngning för distriktet att samtidigt angripa den organiserade brottsligheten i området och flytta till ett nytt polishus. Men nu pågår arbetet i samverkan med facket och personalhälsan att förbättra situationen.

 

Tommy Hansson