18 februari 2020

Bättre samverkan med fler områdespoliser

Det är en del av receptet i en debattartikel som skrivits av Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Socionomernas fackordförande Heike Erkers och som publicerats på SvD. Skribenterna har ett antal krav, främst en nationell samling kring specificerade åtgärder mot gängbrott och rekrytering till kriminalitet.
Det är en del av receptet i en debattartikel som skrivits av Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Socionomernas fackordförande Heike Erkers och som publicerats på Polisförbundet och  SvD. Skribenterna har ett antal krav, främst en nationell samling kring specificerade åtgärder mot gängbrott och rekrytering till kriminalitet.

Problembeskrivningen känns nog igen av varje socionom eller polis, möjligen även av någon kriminolog:

"De senaste årens uppmärksammade skjutningar och sprängningar är bara toppen av ett isberg. Vid sidan av de allra grövsta brotten sker även narkotikabrott, misshandel, personrån och olaga hot. Barn som är långt ifrån straffmyndiga dras in i brottsligheten som hantlangare till de grovt kriminella. Nyrekryteringen till de kriminella grupperingarna tycks gå lätt och återväxten märks tydligt när polisen lyckas plocka bort någon från gatan och andra personer genast kliver fram och tar deras plats.

 

I samband med operation Rimfrost, polisens särskilda satsning mot den grova gängbrottsligheten, har man identifierat 80 icke straffmyndiga barn i Region Syd som begår personrån – en brottslighet man vet riskerar leda till ännu grövre brott. Ökningen av antalet barn är nästan 200 procent på två år. Det yngsta barnet var bara åtta år."

 

För att vända utvecklingen behöver hela samhället mobiliseras och regeringens 34-punkt-program är en rimlig utgångspunkt för arbetet. Men det är också viktigt att skapa en nationell samling utanför politiken där polisen, socialtjänsten, skolan, vården, elevhälsan, kommunerna, idrottsrörelsen, fastighetsbolagen och näringslivet kunde engageras.

 

Skribenterna vill se:

  • Större fokus på narkotika
  • Sociala insatsgrupper i skolan
  • Sociala resurser även på icke kontorstid
  • Områdespoliser som relationsbyggare. I dag får områdespoliser inte fullt ut ägna sig åt det kontakt- och förtroendeskapande arbete som är viktigt för att förebygga brott. Politiker och polisledning måste möjliggöra att områdespoliser fredas för detta viktiga arbete där de både kan fungera som spindeln i nätet mellan olika aktörer och vara de som tidigt fångar upp problem.
Den sista punkten är riktad mot Polismyndigheten. En förutsättning för att den ska kunna genomföras är att vi blir fler poliser. Lena Nitz beskriver i flera artiklar i Norrlandspressen de svårigheter som alltför få poliser har i glesbygd. Polismyndigheten måste bli så attraktiv att polisflykten bromsas och platserna på polisutbildningarna fylls. För idag räcker poliserna inte till för att garantera allmänheten den trygghet de förtjänar.
 
"Polisbristen märks precis överallt, vi är helt enkelt för få för att klara av vårt uppdrag"... Poliserna blir slitna, oroliga och frustrerade. Lena Nitz beskriver i Sveriges Radio-intervjun vad som måste göras för att få poliserna att räcka till.

 
Tommy Hansson