2 oktober 2015

Dålig arbetsmiljö för poliser är ett nationellt problem

Arbetsmiljöverket kräver att polismyndigheten vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för poliser, för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet mm, före den sista november, annars riskerar den att få böta 100 000 kronor.

Dålig arbetsmiljö för poliser är ett nationellt problem

Arbetsmiljöverket kräver att polismyndigheten vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för poliser, för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet mm, före den sista november, annars riskerar den att få böta 100 000 kronor.

Detta sedan Polisförbundet i Dalarna anmält arbetsgivaren för mängder av brister, bland annat beträffande ensamarbete, stress, arbetsbelastning, bristande resurser, otydlig organisation o s v.

Sara Stenlind, HSO i Dalarna, beskriver att Polismyndigheten har en bild av hur de vill att det skall vara, medan skyddsorganisationen har en bild av hur det faktiskt är. Bilderna stämmer inte riktigt överens...

Arbetsmiljöverket kräver att polisen i Dalarna som arbetsgivare ser till att polisernas arbetsbörda är rimlig utifrån de resurser de har. Enskilda poliser ska också få hjälp att prioritera och välja bort arbetsuppgifter om de inte har tid att göra allt.

Polisen i Dalarna föreläggs även att undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena för hundförare samt för de poliser som tvingas jobba ensamma. Polisen måste också ta fram rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Huvudskyddsombudet Sara Stenlind påpekar för P4 Dalarna att Arbetsmiljöverkets föreläggande kommer att påverka polisen i hela Sverige, eftersom polisen numera är en enda myndighe

Eftersom polisen numera är en enda myndighet i hela Sverige, lär de krav som riktats mot polisområde Dalarna att påverka polisen i hela landet, instämmer PO-chefen Lars Lindahl till SR P4 Dalarna.

– Sakerna som Arbetsmiljöverket slår ner på är, till nästan sin helhet, inte specifikt för Dalarna utan gäller för hela polisen. Det har bäring på hela landet, fortsätter han.

– En gruppering arbetar nationellt för att hantera de frågorna och de kommer att ha ett svar innan den sista november.

Han tror också att den nya organisationen ska göra så att polisen kan samarbeta mer mellan olika områden och därmed bättre klarar toppar av hög arbetsbelastning... Poliser får stå ut med ensamarbete, då gäller det att polisen inte ramlar in i hotfulla situationer...Blåljus kommer att följa polismyndighetens förbättringar på de angivna områdena med stort intresse.

Tommy Hansson