25 februari 2019

Delpension till sommaren eller till hösten 2019

Polisen har ett pensionsavtal som innehåller en mängd delar, en del nya och en del av äldre datum. För de poliser som närmar sig pensionsåldern de närmaste åren, finns ett delpensionsavtal, som myndigheten tillämpar på ett likartat sätt över hela Sverige.
Polisen har ett pensionsavtal som innehåller en mängd delar, en del nya och en del av äldre datum. För de poliser som närmar sig pensionsåldern de närmaste åren, finns ett delpensionsavtal, som myndigheten tillämpar på ett likartat sätt över hela Sverige. Den som vill ha delpension med början under 2019 måste ha skickat in ansökan före den första mars. Nästa ansökningstillfälle är den 1 september 2019 för delpension under första halvåret 2020.
 
Information från Intrapolis

Delpensionsavtalet för statligt anställda trädde i kraft den 1 januari 2003, samtidigt som det statliga tjänstepensions-avtalet PA 03. Reglerna är nu överförda till PA16 avdelning II. Nu finns det gemensamma riktlinjer för hantering av delpensioner.

 

Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och som mest kan du gå ner till 50 procent av en heltidsanställning. Det du förlorar i lön kompenseras med 60 procent och delpension utbetalas längst till och med månaden innan du fyller 65 år. När du söker delpension måste du vara medveten om att den ska pågå till din 65-årsdag alternativt fram tills dess att du går i pension eller slutar din tjänst innan 65 år. Det är ingenting man söker och sedan ångrar sig. Det är avdelningschef eller regionpolischef eller den denne utser efter samråd med regionala HR-och ekonomichefer (motsvarande) som beslutar om delpension och även återtag av delpension. Om du vill fortsätta arbeta efter din 65-årsdag kan du inte ha kvar din delpension utan måste arbeta heltid. (om du inte får beviljat att på egen bekostnad gå ned till deltid)

 

Villkor för att få delpension

  • Myndighetens verksamhet får inte påverkas negativt.
  • Du ska ha minst 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal.
  • Du måste arbeta minst 50 procent.
  • Du måste kanske acceptera andra arbetsuppgifter vid delpension.

Hur ansöker jag?

Vid två tillfällen per år – vår och höst - prövas ansökan om delpension. Ansökan lämnar du till närmaste chef senast den 1 mars respektive den 1 september. Handläggningstiden för arbetsgivaren inför beslut beräknas till cirka två (2) månader. Handläggningstiden vid SPV beräknas till minst två (2) månader.Med ansökan 1 mars är tidigast startdatum för delpension 1 juli samma år och med ansökan 1 september är tidigaste startdatum för delpension 1 januari nästkommande år.

 

Hur beräknas lönen vid delpension?

Löneavdraget för den minskade arbetstiden kompenseras med 60 procent av följande lönedelar:

  • löneavdraget på den fasta månadslönen
  • en tolftedel av pensionsgrundande lönetillägg som har utbetalats de senaste 12 månaderna före arbetstidsminskningen
  • om den fasta lönen ändras räknar SPV om delpensionen.
Förenklat kan sägas att man får pension med 60% för den del man ej arbetar. Det pensionsbeloppet avräknas inte från insparade pensionsrätter. Det betalas in fulla belopp till tjänstepensionsdelarna. Däremot kan den lägre lönen innebära lägre allmän pension beroende på löneläge. Oavsett ger delpension högre pension, om det är så att delpensionen innebär att man orkar jobba ett eller flera år längre. Då har även arbetsgivaren fått behålla erfarna poliser lite lägre, vilket innebär en win-win för båda parter.
 
Det vanligaste är att man får beviljat 80% tjänst, med 12 % (60% av 20%) delpension. Dvs vara ledig en dag i veckan, och få 92% av lönen. Många får inte delpension vid 61 års ålder, medan fler får det runt 63 års ålder. Totalt har de senaste åren ca 40% av ansökningarna beviljats.
 

Exempel 1: Delpension vid 50 procent

Månadslön 26 000 kr/månad.

Lön från arbetsgivaren: 26 000 kr/månad minus 13 000 kr/månad = 13 000 kr/månad

Delpension från SPV:

Löneavdrag 13 000 kr/månad Utbetalda pensionsgrundande lönetillägg för de 12 senaste månaderna. Till exempel 6000 kr delat med 12 månader gånger 50 % = 250 kr/månad. Summa 13 250 kr/månad gånger 60 procent = 7 950 kr/månad

Delpension: 7950 kr/månad

Lön plus delpension ger cirka 80 procent av lönen före arbetstidsminskningen.

 

Exempel 2: Delpension vid 20 procent

Månadslön 26 000 kr/månad.

Lön från arbetsgivaren: 26 000 kr/månad minus 5200 kr/månad = 20 800 kr/månad

Delpension från SPV:

Löneavdrag 5 200 kr/månad Utbetalda pensionsgrundande lönetillägg för de 12 senaste månaderna. Till exempel 6 000 kr delat med 12 månader gånger 20 procent = 100 kr/månad. 5 200 kr plus 100 kr summa 5300 kr/månad gånger 60 % = 3 180 kr/månad.

Summa delpension: 3 180 kr/månad

Lön plus delpension ger cirka 92 procent av lönen före arbetstidsminskningen.

 

Tommy Hansson