16 december 2013

Demokratin måste försvaras mot våld

Som framgått av media, har demonstranter attackerats av oliktänkande, våldsamma aktivister, varvid ett antal människor, bland andra några poliser, skadats. Det är inte första gången detta händer - men är det den sista?

Än en gång har poliser tvingats ställa sig mellan våldsamma demonstrantgrupperingar, vilket lett till att poliser skadats. Det är extra allvarligt då det denna gång tycks som att det inom Polisen fanns uppgifter som tydde på att den tillståndsgivna demonstrationen skulle angripas. Ändå var de poliser som tagits ut för arbetsuppgiften att bevaka demonstrationen för få och inte utrustade för kravaller.

 

Det är verkligen inte första gången det blivit polisernas uppgift att ingripa mot idrottshuliganer som vill slåss med varandra eller politiska extremister som har samma syfte. Varje gång blir det poliserna som hamnar i centrum för kritik när dylika evenemang spårar ur. Tänk om media någon gång lade ansvaret på de som driver fram dessa våldsfasoner i stället.

 

Blåljus tankar går till de kollegor som skadades när de försvarade yttrandefrihet och demokrati runt Kärrtorpsplan under söndagen. Vi hyllar även de kollegor som i det kaos som rådde, ändå lyckades gripa ett relativt stort antal av våldsverkarna. Vår förhoppning är att de med hjälp av bilder, video eller på annat sätt kan bindas till brott och få kännbara påföljder.  

 

Vi är snart inne i supervalåret 2014. Samtidigt står Polisen inför kraftiga besparingsbeting. Det riskerar att innebära att många poliser som behövs i den yttre verksamheten kommer att få utföra arbetsuppgifter som civilanställda tidigare utfört, samt medföra en ännu restriktivare inställning till övertid än idag.

 

Vissa av de poliser som skadades vid Kärrtorpsplan fick inte övertid för att rapportera sina arbetsskador…

 

Aftonbladet är i dagens ledare starkt kritisk till hur polisledningen hanterat underrättelseinformation. Hur det är att vara polis i situationer som denna, har ingen beskrivit bättre än Anna-Lena Mann.

 

Tommy Hansson