20 maj 2020

Den 25:e smäller det!

Som Magnus Uggla skriver i sin dänga är den 25:e förknippat med lön och tillhörande ekonomiska realiteter. Den 25 maj 2020 får de allra flesta poliserna i region Stockholm sin retroaktiva lön för närmare ett år tillbaka. Det innebär för nästan alla en bra löneutbetalning, som vi skulle önska att alla poliser fick ta del av vid varje lönetillfälle.

Som Magnus Uggla sjunger i sin dänga är den 25:e förknippat med lön och vidhörande ekonomiska realiteter. Och den 25 maj i år får flertalet poliser i region Stockholm sin retroaktiva lön för närmare ett år tillbaka. Det innebär för nästan alla en bra löneutbetalning, den 25 maj som vi skulle önska att alla poliser fick ta del av varje lönetillfälle. Men ändå, har den senaste löneförhandlingen, totalt sett gett en utdelning som är en början på ett polislönelyft.

 

Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson skriver på Polisförbundets hemsida om resultatet och hur fortsättningen måste bli om målet om 6000 – 7000 fler poliser till 2024 ska kunna bli verklighet:

 

Nu har alla regionerna blivit klara med den sista lönerevisionen för den här avtalsperioden.

Med en titt i backspegeln så kan vi konstatera att det har varit en turbulent period – men det har också varit en framgångsrik period. Den strategi vi beslutade om under 2017 har fungerat och resultatet är att lönerna har höjts betydligt mycket mer för poliser än för övriga på arbetsmarknaden.

 

Vårt mål för perioden var 15 procent i löneökningar. Det har vi klarat med råge. Exakt vad löneutfallet blir för hela kollektivet kommer vi att utvärdera efter sommaren. Men så pass mycket vet jag att den stora majoriteten av våra medlemmar har fått en bättre löneutveckling än någonsin tidigare.

 

Att höja polisers löner har varit helt nödvändigt. Men vi är fortfarande långt ifrån i mål. Lönerna måste fortsätta att höjas under flera år framöver, inte minst om politikernas mål om 10 000 fler polisanställda, varav majoriteten ska vara poliser, ska bli verklighet. För det är det låga löneläget som har gjort och fortfarande gör att alldeles för många erfarna poliser lämnat sitt arbete för att gå till andra yrken.  Och det påverkar tryggheten i vårt samhälle.”

 

Vår egen förhandlingsansvarige i Region Stockholm - Gotland, Andreas Strand är även han positiv till det totala resultatet. De allra flesta poliserna i regionen har fått del av lönelyft som ger märkbar skillnad.  För de som uppfyllde lönekriterierna har den senaste RALS:en (3år) gett en löneökning på minst 3600 kr. För att göra polisyrket mer attraktivt måste uppvärderingen av polisers löner fortsätta. Sedan krävs det även förbättringar på andra villkorsfrågor som t.ex. Ob-ersättningen och polisernas arbetsmiljö.

 

Det finns dock en liten andel av polisförbundets medlemmar i region Stockholm som inte kommer att få de retroaktiva pengarna på majlönen. Orsaken är att det på grund av problem med överföring av medlemslistor har fallit bort några namn, som arbetsgivaren därför tvingas rätta till i efterhand. Vi har fått löfte att detta kommer att åtgärdas så snart som det bara är möjligt, och vi följer så klart utvecklingen.


Andreas Strand /

Tommy Hansson