13 september 2019

En halv miljard extra till polisen?

Som Blåljus berättade i veckan har de sk samarbetspartierna kommit överens om en budgetsatsning på rättsväsendet, som när Liberalerna presenterade nyheten kallades för "Enorm". Av satsningen skulle polisen få 120 miljoner som skulle räcka till massor... Nu presenterar Moderaterna sitt budgetalternativ.
Som Blåljus berättade i veckan har de sk samarbetspartierna kommit överens om en budgetsatsning på rättsväsendet, som när Liberalerna presenterade nyheten kallades för "Enorm". Av satsningen på rättsväsendet på 700 miljoner, skulle polisen få 120 miljoner som skulle räcka till massor... Nu presenterar Moderaterna sitt budgetalternativ.

Så här vill Moderaterna åtgärda polisens akuta resursbehov:

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Dessutom ökar utsattheten för flera andra brott, bland annat sexualbrott och personrån. Samtidigt har antalet poliser blivit färre, och de senaste tre åren har mer än 2 700 poliser lämnat yrket. Utvecklingen hotar inte bara enskilda människors trygghet, utan hela det svenska samhällskontraktet.

 

I detta allvarliga läge verkar regeringen helt sakna krisinsikt. I den budget som regeringen har aviserat finns inga kraftfulla ambitionshöjningar för Polismyndigheten.

 

Moderaterna har fört fram ett stort antal förslag som syftar till att knäcka gängen och stärka det brottsförebyggande arbetet. Dessa förslag skulle snabbt kunna läggas på riksdagens bord. För att locka fler till polisyrket vill Moderaterna också fortsätta den särskilda lönesatsningen och införa betald polisutbildning. 

 

Därutöver föreslår Moderaterna nu konkreta budgetsatsningar om drygt 600 miljoner kronor för att stärka polisen i kampen mot både gängen och annan slags brottslighet: 

1 000 nya tjänster – rekrytera pensionerade poliser och poliser som lämnat yrket samt stärk polisernas administrativa stöd!

 

Tillskottet görs utöver de medel som avsätts för att få på plats 10 000 fler polisanställda till 2024.

 

Medlen ska kunna användas till konkurrenskraftiga löner och villkor anpassade för den enskilde polisen. Poliser som återanställs kommer kunna bidra med erfarenhet från dag ett.

 

Medlen ska också kunna användas för att rekrytera administrativt stöd till polisens utredningar. Poliser kan då få hjälp med enklare men tidskrävande sysslor, såsom förhörsutskrifter. Det frigör polisiära resurser. 

 

Återställning av regeringens neddragning på polisen 

I vårbudgeten minskade regeringen anslaget till Polismyndigheten med 230 miljoner kronor för 2019 och därefter med 115 miljoner kronor per år. När regeringen nu, inför höstens budgetpresentation, aviserar 120 miljoner kronor i ökade anslag till Polismyndigheten innebär det alltså en nettoökning med endast 5 miljoner kronor.

 

Givet gängvåldet och otryggheten är det obegripligt av regeringen inte avsätter mer resurser än så. Moderaterna återställer därför – utöver satsningen på 1 000 nya tjänster – regeringens neddragning från vårbudgeten.

 

Text från Moderaternas hemsida.

 

Så här kommenterar Polisförbundet budgetförslaget på Twitter:

"Mycket bra av moderaterna! Poliser behöver avlastas från administration för att snabbt frigöra polistid till renodlade polisuppgifter. Ett annat sätt att snabbt öka antalet ”polistimmar” är återrekrytering av poliser som slutat. Handling behövs här & nu!"
Nedan ett videoklipp där Ulf Kristersson kommenterar satsningen i skuggbudgeten ur TV4 Nyheterna:

 

Tommy Hansson