9 februari 2015

Enköpingsposten prioriterar Polisen

Polisen är inte vilken verksamhet som helst. Att vi har en effektiv brottsbekämpning och brottförebyggande verksamhet är ett genuint allmänintresse. Politikerna borde se till att Polisen ges rimliga förutsättningar att genomföra den förändring som den från politiskt håll ålagts att genomföra.
Enköpingsposten har idag skrivit en ledare, som dessvärre bara går att läsa för prenumeranter. Den handlar om Polisens omorganisation, vars mål ju bland annat är att poliserna skall stärka sin närvaro och synlighet i samhället. Tydligare ledning och enhetligare struktur bör även leda till att det blir enklare att brett implementera nya metoder, smidigare att utbyta information och minska byråkratin. Tidningen noterar att beslutet att omorganisera svensk Polis tagits i bred politisk enighet.

Tidningen beskriver att Genomförandekommittén begärt 2 miljarder för de kommande tre åren för att förändringarna enligt politikernas önskemål inte skulle omintetgöras. Något gehör syntes varken i Alliansens eller regeringens respektive budgetförslag för 2015.

Tidningen drar paralleller med försvarsbeslut som varit underfinansierade och som lett till det otillräckliga försvar vi har idag. (Och som nu kommer att kosta många miljarder extra)

Att politikerna fortsätter att beställa mer än de är villiga att betala och därmed vansköter grundläggande samhällsfunktioner är bedrövligt enligt tidningen.

Under en treårsperiod läggs 65 miljarder kronor på Polisen. Att skjuta till 2 miljarder låter sig dock inte enkelt göras då regeringen tydligen har mycket annat den vill prioritera. Inrikesminister Anders Ygemans (S) svar har hittills varit att han "har stor respekt för att alla vill ha mer pengar".

Tidningen skriver att Ygemans svar är bedrövligt. Han likställer Polisen med alla andra intressen som framåt budgettider brukar komma med sina önskelistor. Tidningen menar att regeringen borde skära ned på annat mindre väsentligt än rättsapparaten.

Tidningen avslutar sin ledare med orden:
"Polisen
är inte vilken verksamhet som helst. Att vi har en effektiv brottsbekämpning och brottförebyggande verksamhet är ett genuint allmänintresse. Politikerna borde se till att Polisen ges rimliga förutsättningar att genomföra den förändring som den från politiskt håll ålagts att genomföra."

Blåljus kommentar: Amen.

Vi har blivit uppmärksammade på, att samma ledare finns fritt att läsa i NorrbottensKuriren. Lika sant där.
Tommy Hansson