9 september 2019

"Enorm satsning på rättsväsendet"

Liberalerna är som bekant en del av regeringsunderlaget, och har inför budgetsatsningarna framhållit en ökad satsning på rättsväsendet. Idag kommer resultatet, och Liberalernas Nyamko Sabuni och partiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson tycks väldigt nöjda över resultatet.
Liberalerna är som bekant en del av regeringsunderlaget, och har inför budgetsatsningarna framhållit en ökad satsning på rättsväsendet. Idag kommer resultatet, och Liberalernas Nyamko Sabuni och partiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson tycks väldigt nöjda över resultatet.

Det handlar för polisens del främst på att stärka det brottsförebyggande arbetet med fler områdespoliser och dels stärka rekryteringen av nya poliser för att säkra målet till 2024 om 10000 fler polisanställda varav ca 7000 poliser.

Dessutom avsätts i budgeten pengar till kriminalvården, för att härbärgera ännu fler fångar, mer pengar till sis-hem, fler åklagare och så vidare.

Partiet vill se högre polislöner (3000-4000 högre månadslön) bland annat för att minska avhoppen från yrket och fylla platserna på Polishögskolorna.

"De rättsvårdande myndigheterna tillförs över 700 miljoner kronor redan nästa år. Från och med 2022 beräknas Liberalernas framförhandlade rättspaket att uppgå till drygt  1,4 miljarder kronor årligen.

Viktig trygghetssatsning i en orolig tid.

 

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. I budgetpropositionen förstärks Polismyndigheten och tidigare satsningar, på bland annat yrkes attraktivitet, kvarstår.

 

En förstärkning för hela rättskedjan.

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra rättsvårdande myndigheter. Därför innehåller rättspaketet i budgetpropositionen också stora tillskott till Kriminalvården och Domstolsverket, redan från 2019. Också Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket och Statens institutionsstyrelse får tillskott i budgetpropositionen."

 

Blåljus vet att Polismyndigheten behöver pengarna, och långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Om ordet Enorm räcker till för vår del kommer vi att återkomma till när vi sett hur mycket av pengarna som kommer polisen till del. Det krävs så klart stora satsningar över hela rättskedjan, men fördelningen mellan myndigheterna påverkar också resultatet.

 

Uppdatering: Nu har de båda liberalerna ovan utvecklat budgetsatsningen lite mer i detalj. I artikeln talas om hur viktigt det är att polisen får ökad förmåga. Och här är vad det handlar om för polisens del räknat i budgetpengar:

 

"Polisen förstärks. Till 2024 ska det finnas 10 000 fler polisanställda. Polisyrket ska bli mer attraktivt genom bättre villkor. Det leder till en mer synlig poliskår, med fler områdespoliser som kan skapa mer av trygghet på gator och torg. Tidigare satsningar ligger fast, och utökas med ett tillskott på 120 miljoner årligen för att bland annat öka yrkets attraktivitet."

 

Domstolarna får 280 miljoner och polisen 120 miljoner... Blåljus kan inte låta bli att påminna om att Polismyndigheten nyligen blev blåsta på nästan dubbelt så mycket i april... 

Tommy Hansson