22 oktober 2020

Facklig samling för barnens bästa - öppen webbhearing

Facklig samling för barnens bästa

- öppen webbhearing

Polisförbundets initiativ till "Facklig samling" fortsätter. Tio fackförbund har samlats för att med gemensam kraft och kunskap lyfta vikten av ett väl fungerande brottsförebyggande arbete riktat mot barn och unga. Mellan kl 10-12 fredagen 23 oktober webbsänds en "hearing" – öppen för alla som vill lyssna – där bl a Morgan Johansson och Lena Hallengren medverkar.

 

Bild borttagen.Citat ur fackförbundens gemensamma uttalande (maj 2020):

"… ett välfungerande brottsförebyggande arbete besparar inte bara samhället utgifter.
Viktigast av allt är att det besparar oss alla olika former av lidande och det innebär att vi inte låter barnen betala notan för samhällets tillkortakommanden
…"

 

Facklig samling syftar bl a till att utveckla 

  • ett tydligare ansvar
  • ökad samverkan för ökat helhetssyn
  • större fokus på arbetsmiljö
  • dela och utveckla kompetens

Arrangörer är fackförbundet Vision. Lyssna på webbsändningen via länken:
https://vision.se/Yrken/Socialt-arbete/stark-det-brottsforebyggande-arbetet/

Deltagarlista