8 maj 2014

Farhågor och oro inför omorganisationen

Styrelsen i Förbundsområde Stockholm har identifierat ett antal frågor inför den kommande omorganisationen av svensk polis, som sammantaget ger oss anledning att hysa farhågor och oro på ett antal punkter. 

Vad händer 1/1 2015!?

Styrelsen i Förbundsområde Stockholm har identifierat ett antal frågor som sammantaget ger oss anledning att hysa farhågor och oro inför den kommande omorganisationen av svensk polis. En förutsättning för framgång i en så här stor omorganisation, är att alla är med på tåget, inte bara de högsta cheferna!

Polisförbundet har, sedan regeringen utsedde den särskilda utredaren Thomas Rolén, i olika sammanhang, velat få svar på de frågor som vi anser är oerhört viktiga för våra medlemmar. Även under förbundsområde Stockholms styrelseinternat resonerade styrelsen mycket kring farhågor inför omorganisationen som polisen står inför.

Rolén har meddelat att dessa frågor kommer vi att få svar på under tredje, fjärde kvartalet 2014, d.v.s. efter Riksdagsvalet.

Under en tid framöver kommer vi att lyfta FARHÅGOR som vi idag inte har svar på. Förhoppningsvis kan vår oro besvaras och strykas. Om inte kommer regering och riksdag bli varse att det kokar i organisationen.

Vilka politiker kommer att ta ansvar då det råder en blocköverskridande överenskommelse kring denna gigantiska omorganisation av svensk polis?

Rikspolischef (RPC)         Numer är Regionspolismästarna utsedda och rekrytering av biträdande regionpolismästare och polisområdeschefer pågår. (Nivå 2 o 3 på skissen) Det pågår en positionering bland de högsta cheferna inom polisen för att komma  i fråga som chef även efter omorganisationen. Detta bidrar knappast till ett öppet klimat som uppmuntrar till konstruktiv kritik. Anmärkningsvärt nog är inte en ny Rikspolischef utsedd ännu.* Tågordningen borde vara att den som ska leda organisationen utses i första hand. Fortfarande står Polisförbundet utan en motpart i löneförhandlingar vilket känns extremt märkligt. RPS tar bara ansvar till sista december 2014 och Rolén har inte mandat att fatta beslut i löneförhandlingarna!                                     

-Kan det vara så illa att någon blivit tillfrågad att bli RPC men svarat nej och i så fall på vilka grunder?*

Ekonomi                             Thomas Rolén har begärt dryga 2 miljarder extra då han inser att omorganisationen kräver det för att dess positiva effekter inte skall riskera att omintetgöras. Efter närpolisomorganisationen 1994/1995 befann sig Polisen i en ekonomisk kris med budgetunderskott (känns det igen?). Det ledde till en massuppsägning av civilanställda och närpolisreformen tog slut. Har Thomas fått gehör från högre ort gällande de krav han ställer?

Utvärdering                        Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att påbörja en utvärdering av Polisens omorganisation. Farhågan är att det tas höjd för ett stort befarat misslyckande där eventuell kritik nu föregrips från politiskt håll. Delredovisningen ska ske den 1 oktober 2016 och sammanfaller med att den nya RALS:en börjar. Ett olyckligt sammanträffande...?

 

Fler farhågor kommer nästa vecka!

 

/ Förbundsområde Stockholm

UPPDATERING: Polistidningen avslöjar idag på eftermiddagen, att Socialdemokraterna och Moderaterna kommit överens om att vänta med att utse ny Rikspolischef tills ny regering bildats efter Riksdagsvalet i höst. Det innebär, om regeringsförhandlingarna går smidigt, att vederbörande kan utses i början av november. Det innebär även att den nya Rikspolischefen får ta över en påklädd organisation, utan möjlighet att påverka personerna i denna. Dessutom blir den nye Rikspolischefen den siste passageraren ombord i den nya polismyndigheten - en inte helt avundsvärd position.

Tommy Hansson