31 maj 2019

Förhandling pågår... Nu ska polislönelyftet bli verklighet?

Förhandling pågår... Nu ska polislönelyftet bli verklighet?

Just nu pågår förhandlingar/samtal om nya löner för Stockholms poliser. "Polislönelyftets" olika delar kan vara krångliga att hålla isär samtidigt och de flesta vill bara veta "Vad får jag - och när?". Utan att gå in på detaljer (förhandlingssekretess) ger Blåljus här en kort överblick om vad som på gång.

Stockholms fackliga lönenätverk träffades under två dagar för att gå igenom underlagen.

För första gången deltog också delar av de fackliga regionstyrelserna från Bergslagen och Nord.

Ett informellt samarbete har pågått en tid tillbaka, men denna sittning var första gången som alla fysiskt träffades. Trots olikheter i regionala förutsättningar var alla var överens om nyttan av att diskutera och dela erfarenheter samt att SAMARBETE stärker det fackliga arbetet.

Aktuellt
Förhandlingar/samtal pågår nu gällande nya löner för Stockholms poliser. Det handlar dels om satsningen på karriär- och utvecklingsvägar (kuv2 och kuv3) och dels om revisionstillfälle 2 i RALS 2017-2020. Det här kommer att hända:

Kuv2-pengar till sommaren
Arbetsgivaren förväntas att inom kort ge besked om hur kuv2-pengar ska fördelas i Stockholmsregionen. (läs artikel om Polisens satsning på karriär- och utvecklingsvägar).

Inriktningen är att dessa pengar ska betalas ut under sommaren 2019. Avseende kuv3 förväntas samtal inledas i samband med lönerevision 2.

Vid de samtal som förts mellan polisfacket, regionstyrelsen, i Stockholm och arbetsgivaren  i Stockholm, har konstaterats ett visst avstånd om synsättet gällande satsningen på karriär- och utvecklingsvägar.

Lönerevision 2
Nuvarande RALS-avtal är 3 årigt och löper ut 30/9 2020. De förhandlingar som nu pågår avser perioden 1/10-19 - 30/9-20, revisionstillfälle 2. Inför denna lönerevision 2 ska nya avstämningssamtal hållas.

Regionstyrelsen i Stockholm ser med oro på den överenskommelse som Polismyndigheten (hr-avdelning) och Polisförbundet enats om, en överenskommelse som renderat till ett direktiv. Om dessa direktiv följs har regionstyrelsen i Stockholm stora farhågor gällande det stora kollektivets uppfattning avseende hur det efterlängtade polislönelyftet blivit till sanning... - eller inte.

Följ utvecklingen på Blåljus

Tina Gustafsson