9 juli 2014

Frågor om lönen skall riktas till arbetsgivaren

Fackstyrelsen i Stockholm understryker att den senaste lönesättningen är en ren arbetsgivarprodukt som beslutats av lönenämndens ordförande. Polisförbundet har inte fått möjlighet att påverka lönesättningen eller kriterierna för hur lönen har satts.

Löner, 1:a revisionstillfället i RALS:en 2013-2016

Vi vill återigen trycka på att den lönesättning som gjorts ensidigt av arbetsgivaren och sedan beslutats av lönenämndens ordförande helt och hållet är en arbetsgivarprodukt. Polisförbundet har inte fått möjlighet att påverka lönesättningen eller kriterierna för hur lönen har satts.

Om du har frågor om din nya lön ska du vända dig till arbetsgivaren. Vår uppfattning är att arbetsgivaren är skyldig att informera dig om grunden till lönesättningen och vad du kan göra för att påverka den.

Vad gäller frågan om inspektörstillsättningar samt pa-trappa så har myndigheten tidigare hänvisat till att man inte kunnat diskutera detta då vi inte haft ett avtal på nationell nivå. Förbundsområdesstyrelsen har påkallat en förhandling rörande de Polisassistenter som skulle, enligt vårt tidigare system, blivit inspektörer i december 2013. Förhandlingen är ajournerad men kommer att återupptas efter semestrarna.

Förbundsområdesstyrelsen