30 juni 2015

Framtidens polis i förorten

Mot bakgrund av den sociala oron i Husby och det utanförskap som inte tycks bli mindre i flera utsatta förorter, ordnade Polisförbundet ett panelsamtal om hur Polisen och samhället skall kommat tillrätta med problemen. Någon noterade, att det kan vara försent år 2017...

Mot bakgrund av den sociala oron i Husby och det utanförskap som inte tycks bli mindre i flera utsatta förorter, ordnade Polisförbundet ett panelsamtal om hur Polisen och samhället skall komma tillrätta med problemen. Någon noterade, att det kan vara försent år 2017...


Drygt två år har gått sedan kravallerna i Husby. Social oro är fortfarande ett problem i många utsatta förorter i Sverige. Det handlar till exempel om att på olika sätt utveckla människors känsla av delaktighet och påverkan. Hur jobbar polisen idag och hur vill man jobba i framtiden. Vad har vi lärt oss efter Husbykravallerna? Vad kan vi dra för lärdomar av Ferguson utifrån vår svenska kontext?

 

Social oro måste angripas ur många vinklar. Inte minst är arbetslösheten en helt central fråga. Det handlar också om att på olika sätt utveckla människors känsla av delaktighet och påverkan. På just det här seminariet fokuserar vi dock på relationen mellan polisen och boende i socioekonomiskt utsatta förorter. Kravaller kan ske igen. Det vet vi och det är viktigt att på alla sätt försöka undvika att det sker. I Ferguson, Missouri, USA har vi sett hur motsättningar mellan poliser och boende lett till kravaller som i slutändan skakade hela landet. Sverige är inte USA, men det finns paralleller att dra och misstag att lära av. Lyssna till samtal mellan Camila Salazar Atias kriminolog på Fryshuset med erfarenhet bland annat från USA, "Peppe” Payam Boroodjeni chef Fryshuset Husby, Martin Marmgren polis i Järvaområdet, Rikspolischef Dan Eliasson samt Lena Nitz, ordförande Polisförbundet.

 

Seminariet modereras av Brottscentralens Lennart Ekdal.

 

Behöver poliserna bli bättre på att säga förlåt var en av frågorna som ställdes under seminariet.

 

Martin Marmgren beskrev skillnaderna mellan att göra en internutredning och att bli en lärande organisation, som drar slutsatser från misslyckade polisinsatser för att förbättra polisarbetet och öka förtroendet. Men visst behövs det ödmjuka och prestigelösa poliser som kan erkänna eventuella tillkortakommanden, egna och andras. Martin lyfte även devisen ”skydda hjälpa ställa tillrätta”, Polisen ska skapa trygghet i de utsatta områdena. Då behövs bättre utbildning knuten till forskning, etik och värderingar. Då kan Poliserna skapa förtroende.  För vi jobbar i en förtroendebransch.  Framtidens polis är ett högkvalificerat yrke.

 

Vi måste få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Martin uppfattar Rikspolischefen som klok och offensiv, men han backar när det kommer till att sätta till resurserna. Polisen går på knäna, omorganisationen gör sitt till, vi sparar oss in i omorganisatonen, vilket gör att många poliser inte är entusiastiska längre.

 

Lennart Ekdal beskrev att det kanske kan vara svårt att vara ödmjuk och säga förlåt om man blivit bespottad eller någon har kastat sten på en. Martin beskrev problemet att det är gruppen som aversionen riktas mot, från bägge håll. Polisen måste se bortom individens grupptillhörighet och de på den andra sidan inte heller dra alla i uniform över en kam.

 

Lena Nitz beskrev att det krävs tillräckligt många poliser i förorten, det borde bli fler poliser för att skapa ett uthålligt polisarbete, om det var Dan, Martin, och Lena överens. Varje polis i förorten gör skillnad, men problemet i förorten är större än så. Hela samhället måste vara engagerat och på plats.

 

Svenska politiker är alltför lite ute i våra problemområden… Det behövs mer offentlig verksamhet i dessa områden. Vi måste höja ambitionsnivån när det gäller avhopparverksamhet. Det är ett skitliv att vara kriminell. Brottsförebyggande och brottsbekämpning skulle behöva en särskild minister menade Lena…


Dan Eliasson menade att alla statliga myndigheter borde förlägga verksamheter i utsatta förorter. (Vilket iofs prövats tidigare, då gällde det Diskrimineringsombudsmannen, som ansåg det omöjligt att i sådana fall kunna rekrytera kompetent personal vilket ledde till att det rann ut i sanden. Det tar 17 minuter med T-bana från Stockholm C till Rinkeby)

 

Omorganisationen strular till det med uppbyggda kontaktvägar mellan lokalsamhällena och de nya cheferna och poliserna i den nya organisatonen, ansåg en mötesdeltagare från Region Syd. Dan Eliasson svarad att vi bryter mönster och system, det finns risk för tempotapp, men vi kommer att bli starkare när allt är genomfört. Det är därför vi håller det höga tempot i omorganisationen. 2017 ska polisen vara starkare och mer närvarande i förorten.

 

Dan Eliasson lovade fler poliser till förorterna, ett löfte som han satte sin tjänst som Rikspolischef i pant på. Han arbetar för fler poliser där med högre status och förhoppningsvis högre lön också… Malmö kommer att få 100 nya poliser inom det närmaste halvåret, varav flertalet ska arbeta i förorterna.

 

-Poliserna som omfördelas hur säkras att det är rätt poliser som verkligen vill arbeta i förorterna och är lämpliga, nu är det mer att trycka ut poliser oavsett lämplighet?

Rikspolischefen vill ha en frivillighet, men på sikt, nu mäktar vi inte med det i förstaläget utan placerar ut poliserna där de behövs bäst.

 

En röst från publiken menade att om man man blir kränkt av en polis, blir det bara nedlagt:

Martin förklarade att mycket av det som anmäls är inte brottsligt, det är en annan sak att man kan känna sig kränkt. Ett gott bemötande kräver andra åtgärder än internutredning. Polisombudsman vore en bättre lösning.

 

Dan Eliasson beskrev att nyckelfrågan är att Polisen måste bli bättre på att möta hela Sveriges befolkning. Hela kåren måste ta ett steg framåt. Får vi klokare svenska poliser undrade Ekdal, vilket Martin, Lena och Dan var övertygade om.

 

En ung man från Fittja menade att polishatet är så stort i förorten att vi inte kan vänta till 2017, det krävs fyra polisbilar för att åka in i Fittja för att det inte ska bli stenkastning eller andra angrepp mot poliserna…

Dan Eliasson svarade att resurserna kommer redan nu, men visst det tar tid att skapa de nya relationer som behövs. Men resurserna kommer redan nu ut i förorterna svarade Rikspolischefen.

 

Dan Eliasson framhöll att det är viktigt att inse o förstå att det är en samhällelig fråga i förorten, polisen är en del, det krävs och kommer att bli fler poliser som jobbar långsiktigt. Han vände sig mot Martins beskrivning att vi sparar oss in i omorganisationen - Det håller han inte med om. Han menade även att det finns stora pengar att spara genom omorganisationen, bland annat genom att mindre resurser går åt till  HR- verksamhet.

 

I sammanställningen ovan har jag främst fokuserat på de polisiära inäggen, hela debatten kan ses här, där finns många andra kloka ord sagda.

 

Tommy Hansson