11 maj 2017

Gängkriminalitet och polisens uthållighet

Dagens Juridik har ett intressant referat från ett seminarium som hölls i Justitieutskottet i veckan. Seminariet hade en allsidigt sammansatt panel, med representanter från bland annat BRÅ, Kriminalvården och från Polisens sida vår egen Gunnar Appelgren, som ju som bekant leder insatsen Mareld.
Dagens Juridik (DJ) har ett intressant referat från ett seminarium som hölls i Justitieutskottet i veckan. Seminariet var arrangerat av Alliansen, men det torde finnas något att lära för alla. Seminariet hade en allsidigt sammansatt panel, med representanter från bland annat BRÅ, Kriminalvården och från Polisens sida vår egen Gunnar Appelgren, som ju som bekant leder insatsen Mareld.

Problematiken med de eskalerande gängbrotten beskrevs enligt referatet som att det lett till

”enorm nivå av våld och ett monumentalt förakt för myndigheter”...

 

Dessutom beskrevs eventuella fängelsestraff ungefär som att det innebär en placering på ett vilohem... Särskilt kortare fängelsestraff tycks helt verkningslösa. Bakgrunden till problematiken ansågs vara ett utanförskap som samhället hittills inte klarat av att hantera på ett bra sätt. Det handlar främst om unga och tungt krimnella män i socialt belastade områden. Det rådde konsensus om att det krävs långsiktiga insatser för att komma tillrätta med problemen, problembilden handlar om 10 - 15 år... Sedan återstår att bestämma sig för vilken samhällsinstans som är ansvarig, och vilka åtgärder som är effektiva.

 

Gunnar Appelgren berättade enligt DJ att man har arbetat med samma metoder i mer än 20 år och att det ändå bara har blivit värre. Han ansåg att politikerna kan bidra med att göra blocköverskridande överenskommelser som stödjer ett uthålligt arbete under längre tidsperioder.


- Vi måste göra saker annorlunda men samtidigt måste vi kyla av det som sker i de här områdena genom att få bort de personer som står för de grövsta brotten, för att överhuvudtaget orka. I grunden handlar det om sociala problem och det blir polisen som får hantera effekterna av detta sade Gunnar enlig DJ.

 

BRÅ har studerat hur polisen arbetar med problem i utsatta områden och kommit fram till att uthållighet och adekvata arbetssätt hittills inte kännetecknat polisens insatser.


BRÅ beskriver hur polisen gör "brandkårsutryckningar" och försöker få bort de värsta brottslingarna från gatan medan Brå:s studier visar att man borde börja i en helt annan ände - nämligen med att bygga förtroende med de boende och fokusera på helt andra och mindre problem.

Dessutom konstaterar BRÅ att när det lugnar ner sig i ett utsatt område flyttar polisen gärna sina resurser till något annat vilket gör att problemen i området ökar igen...

 

Blåljus känner igen problematiken alltför väl. Inom kort kommer Polismyndigheten enligt uppgift att lägga till ett antal områden till de 14 som hittills ansetts som särskilt utsatta och därmed prioriterats. Men det står alltför många problemområden i kö för långsiktiga polisiära insatser, för att poliserna ska räcka till för dem alla...

 

Tommy Hansson